Extra toezicht op gesloten sportparken 

De (kunst)grasvelden van de sportparken in de gemeente Dongen worden de laatste weken regelmatig gebruikt buiten de officiële trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten om. De gemeente waarschuwt in een persbericht voor de eventuele gevolgen: “wanneer de poort gesloten is, dan mag je het sportpark niet betreden en mag je er bijvoorbeeld niet voetballen! Wie dit wel doet, riskeert een boete.”

Er zijn redenen om sportparken af te sluiten. In de zomerperiode vindt groot onderhoud plaats aan de velden, die daardoor extra gevoelig zijn voor slijtage. De grasvelden hebben in de zomer rust nodig om te herstellen. De kunstgrasvelden zijn altijd gevoelig voor beschadigingen door bijvoorbeeld glas, kauwgum en brandende sigarettenpeuken. 
Schade door illegaal gebruik
De ervaring leert helaas dat met name illegale gebruikers voor deze schade zorgen. Toelaten van onbevoegden zonder toezicht verhoogt het risico op vandalisme en criminaliteit op sportparken, zoals vernielingen van verenigingseigendommen, brandstichting en inbraak. Om parken te kunnen betreden zijn er op diverse plaatsen al hekwerken vernield, hetgeen sportverenigingen en de gemeente op extra onnodige kosten komt te staan. Daarom: wees sportief en betreed de velden niet als de poort gesloten is!
Extra toezicht
De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Dongen houden de komende tijd (en tijdens de zomervakantie) extra toezicht. Bij een eerste overtreding blijft het bij een waarschuwing, bij een volgende treedt een zwaardere maatregel in werking: een bekeuring van minimaal 90 euro of een verwijzing naar bureau Halt.
Alternatieve locaties
Als alternatief zijn er voldoende trapveldjes te vinden in alle wijken in de gemeente. Daarnaast kan er gevoetbald worden op de sportparken Hertog Jan en de Gaasjes in Dongen-Vaart. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk. In recreatiegebied De Bergen is ook een voetbalveld aanwezig en bij zwembad De Vennen ligt een panna-veld. Kortom, volop mogelijkheden om te voetballen op een plaats waar dat wel is toegestaan