Actiecomité boos op gemeente

Het actiecomité Einde Stank- en Lawaaioverlast Tichelrijt Nu is boos op de gemeente Dongen. Volgens het comité komt uit een aantal recente onderzoeken naar voren dat de gemeente Dongen in 2011 vergunningen heeft afgegeven die de veroorzakers van stank op Tichelrijt de ruimte geven 2,4 maal de daarvóór vergunde stank te produceren in de woonomgeving!

Jan Theeuwes, lid van het actiecomité legt uit: “per jaar mogen de bedrijven Ecco, Waterstromen en Trobas  3 x 175 =  525 uren bij ons naar kadaverlucht laten stinken en dat tot ver in de Gemeente Dongen! En deze  vindt dat er sprake is van toelaatbare hinder”
Het comité, dat sinds 2007 de gemeente aanspreekt over aanpak (handhaven) en verminderen van stank is van mening dat nu het omgekeerde wordt gedaan! “Men heeft zoals nu blijkt bewust informatie  niet gecommuniceerd om de genoemde bedrijven aan een ruimere “stankjas” te helpen. We hebben van alles geprobeerd: diverse procedures bij de Raad van State, vragen aan B en W en de gemeenteraad, vragen in de Provinciale Staten, spreken met de bedrijven, handhavingsverzoeken indienen, politiek benaderen, kranten berichten, maar het mag niet baten” aldus Theeuwes, die nog wat cijfers erbij haalt “In 2013 zijn er in 7 maanden bij de provincie 265 klachten binnengekomen. Dan is het wel heel zuur te ervaren dat de gemeente de roep om een acceptabele woonomgeving aan zijn laars lapt.
Het zo door de Gemeente en haar bestuurders geprezen zorg voor welzijn en leven in gezondheid is via een andere agenda een negatieve weg ingegaan.”