‘Dongen Zoekt!’ nieuwe burgemeester

Foto:

Op dinsdag 10 juni 2014 stelt de gemeenteraad van Dongen, tijdens een ingelaste openbare raadsvergadering, de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Dongen vast. De Commissaris der Koning van de provincie Noord-Brabant, de heer Wim van de Donk, woont deze raadsvergadering bij. De gemeenteraad biedt de profielschets meteen na vaststelling aan de heer Van de Donk aan. 

Een vertrouwenscommissie, die bestaat uit een vertegenwoordiger van elke raadsfractie, heeft zich na de installatie van de nieuwe gemeenteraad gebogen over een profielschets. Het burgemeestersambt is immers vacant. Sinds 2 september 2013 neemt de heer René van Diessen deze functie waar. 
Profielschets
In de profielschets met de titel ‘Dongen Zoekt!’ staat beschreven over welke competenties, vaardigheden en bestuursstijl de nieuwe burgemeester moet beschikken. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de nieuwe burgemeester past bij de Dongenaren en Dongen. Daarom wordt er in de profielschets, die de vorm van een klein boekje heeft, ook een beeld geschetst van de gemeente Dongen. 
Vertrouwenscommissie
Aansluitend aan de openbare raadsvergadering heeft de heer Van de Donk in besloten sfeer nog een gesprek met de vertrouwenscommissie, die verantwoordelijk is voor het opstellen van de profielschets. De vertrouwenscommissie bestaat uit de raadsleden mevrouw Van Boxtel-Pullens (PvdA), mevrouw Heins-van Eenennaam (CDA), de heer Brooijmans (Dongense VVD), de heer Jansen (Volks Partij Dongen) en de heer Montens (Democratisch Podium). Vanuit het college is wethouder Panis aan de commissie toegevoegd als adviseur. De heer Van Noort (gemeentesecretaris) en de heer Vulto (raadsgriffier) ondersteunen de vertrouwenscommissie.