Raad van State tikt gemeente op de vingers in zaak ‘Oude Kerk’

De gemeente Dongen moet een deel van haar huiswerk opnieuw gaan uitvoeren in de bestemmingsplan-procedure rondom de Oude Kerk. De gemeente wil de Stichting die de kerk beheert meer mogelijkheden bieden tot het houden van evenementen maar vooral op het gebied van het parkeren van bezoekers en de eventuele geluidshinder zijn er volgens de Raad van State nog teveel onduidelijkheden. De gemeenteraad heeft in juni 2013 al ingestemd met het onderliggend bestemmingsplan maar volgens de Raad van State zijn diverse onderzoeken niet juist of onvolledig uitgevoerd.Een aantal buurtbewoners had de Raad van State gevraagd om een oordeel over het bestemmingsplan omdat zij het niet eens zijn met een aantal zaken en de deugdelijkheid van de gedane onderzoeken in twijfel trekken. Volgens de Raad van State is de gemeente op enkele punten onzorgvuldig geweest. Zo heeft de gemeente bij  inventarisatie van de parkeerplaatsen ook de  parkeermogelijkheden in de garage en in de tuin bij de woningen meegeteld. Verder is er volgens de Raad van State teveel onduidelijkheid over de aantallen toegestane bezoekers, het soort evenementen en het toestaan van versterkte muziek.

De gemeente Dongen krijgt nu van de Raad van State 20 weken de tijd om het bestemmingsplan te onderbouwen met deugdelijk onderzoek. Het dossier lag tot voor kort in handen van ex-wethouder Velthoven. Nu is wethouder Bea van Beers de portefeuillehouder in deze. Welke actie de gemeente gaat ondernemen is op dit moment nog niet bekend.
Foto: Jan Stads/Pix4Profs