Uitstel maar geen afstel

De voorgenomen planning om in juni met het gehele renovatieplan van het speelgebied aan de Bloemaertstraat gereed te hebben, kan helaas niet gehaald worden en wel om de volgende redenen:1. Nieuwe speeltoestellen kunnen voor die datum niet geleverd of geplaatst worden.2. Nieuwe groenvoorziening kan nu niet worden aangelegd.3. Keuring bestaande en nieuwe speeltoestellen is in deze periode niet mogelijk.

In overleg met de gemeente is daarom besloten de gehele renovatie naar september te verplaatsen. Verder kan worden meegedeeld dat een aantal in slechte staat verkerende bomen zullen worden gekapt. De reeds eerder vermelde, mede door bewoners aangegeven wensen, zullen gewoon doorgang vinden, alleen de wens voor een klimboom is nog twijfelachtig. Zoals reeds eerder is gecommuniceerd was het hele gebied hard aan renovatie toe, het asfaltbaantje is door wortelopdruk geheel vernield, de zandbak (inmiddels verwijderd) werd als vies ervaren en de gehele groenvoorziening dient, mede door nieuwe speeltoestellen en de indeling daarvan, aangepast te worden. Het gehele plan is mede door ideeën uit de jeugdgemeenteraad en de bewoners tot stand gekomen.
Voor verdere vragen of inzage van het complete rapport betreffende de openbare ruimte aan de Bloemaertstraat en Pieter Breughelstraat kunt u terecht bij de voorzitter van de wijkraad, dhr. C. Zwaal, Rubensstraat 1.