Sanering olievervuiling Hoge Ham

In de week na Pinksteren beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor een bodemsanering in de Hoge Ham, ter hoogte van de Scapino. De bodem is daar vervuild geraakt met olie, als gevolg van een tankstation dat vroeger in de Hoge Ham gevestigd was. Op donderdag 5 juni is er voor omwonenden een informatieavond in De Cammeleur, aanvang 19.30 uur. 

De afgelopen tijd hebben in de Hoge Ham werkzaamheden plaatsgevonden ter voorbereiding op de reconstructie van het centrum. Nu deze werkzaamheden bijna klaar zijn, kan de sanering in de Hoge Ham worden opgestart. Direct-omwonenden zijn in een eerder stadium al persoonlijk geïnformeerd over de verontreiniging. 
Overlast
De ligging van de olieverontreiniging, midden in het centrum van Dongen, maakt de sanering vrij complex. Er liggen bovendien veel kabels en leidingen. Daardoor kunnen er telkens slechts kleine hoeveelheden vervuilde grond worden afgevoerd. De sanering neemt daarom wat meer tijd in beslag dan gebruikelijk. Om overlast als gevolg van stof, geluid en trillingen te beperken, neemt de gemeente diverse maatregelen. De voorbereidingen voor de sanering beginnen in de week na Pinksteren (vanaf dinsdag 10 juni). Op 16 juni beginnen de saneringswerkzaamheden. De werkzaamheden nemen naar verwachting 4 weken in beslag.
Afzetting
Vanaf 16 juni wordt het werkvak in de Hoge Ham voor ongeveer 4 weken afgesloten met bouwhekken. Dit gebeurt uit veiligheidsoverwegingen; er wordt diep gegraven. Doorgaand verkeer vanaf de Geer wordt omgeleid via de Dr. Willem Dreeslaan richting de Tramstraat. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het voetpad aan de zijde van de Scapino. Fietsers moeten hier afstappen. De sanering wordt op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 07.00 – 17.00 uur  uitgevoerd. Tussen deze tijden voeren vrachtwagens de verontreinigde grond in kleine hoeveelheden af naar een erkende verwerker. 
Uitvoering
De sanering wordt uitgevoerd door Strukton milieutechniek B.V. uit Breda. Antea Group uit Oosterhout verzorgt de milieukundige begeleiding.
  
Informatieavond
Op 5 juni is er voor omwonenden een informatieavond in De Cammeleur, aanvang 19.30 uur. Zij krijgen uitleg over de werkzaamheden en de getroffen maatregelen, zoals de rijroute voor het vrachtverkeer.
Aanmelding
Belangstellenden voor de informatieavond kunnen zich tot 2 juni aanmelden. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch bij Astrid Egberts, beleidsadviseur van de gemeente Dongen, telefoon 14 0162,  e-mail:[email protected] Nadere informatie over de sanering is eveneens in te winnen bij Astrid Egberts.