Zilveren knopen voor Marina Starmans en Bas Evegaars

Foto:

Dinsdagavond werd in het gemeentehuis afscheid genomen van Marina Starmans en Bas Evegaars, de twee wethouders uit het vorige College van B & W. Ter gelegenheid van hun afscheid  reikte burgemeester René van Diessen twee Zilveren Knopen uit op de  afscheidsbijeenkomst. Een flink aantal Dongenaren maakten van de mogelijkheid gebruik  de twee oud-wethouder te bedanken voor hun verdiensten in de afgelopen jaren .

Marina Starmans ontving de zilveren knoop als blijk van waardering voor haar inzet als wethouder de afgelopen 3 jaar (2011-2014). Zij heeft zich gedurende deze periode vooral sterk gemaakt voor een goed sociaal klimaat, waarin iedereen volwaardig mee kan doen.
De heer Evegaars kreeg de zilveren knoop als blijk van waardering voor zijn inzet als wethouder de afgelopen 4 jaar (2010-2014). Gedurende deze periode heeft hij zich vooral ingezet voor inwonerparticipatie en het maken van verbinding tussen mensen.
De bijeenkomst had een informeel karakter. Twee karikatuurtekenaars vertaalden de reacties die ze opvingen van de bezoekers naar schetsen die later in collages aangeboden werden aan de scheidende bestuurders. Burgemeester van Diessen had, voorafgaand aan de uitreiking van de zilveren knopen,  nog een onderhoudende speech waarin hij zowel de karaktertrekken als de verdiensten van beiden op een amusante wijze de revue liet passeren.
basmarina2
foto’s: Ton Zinger/ Piet Eelants