Hubertuskerk in 2015 dicht

De Hubertuskerk in Dongen-Vaart gaat volgend jaar dicht. Volgens het parochiebestuur zijn de kosten van onderhoud niet meer op te brengen, om nog maar niet te spreken van de kosten die een restauratie met zich mee zou brengen. Het kostenplaatje is overigens niet de enige oorzaak is van de naderende sluiting. Het parochiebestuur noemt in dit verband ook het teruglopend aantal vrijwilligers. De laatste viering zal naar verwachting op zondag 5 juli 2015 worden gehouden.

Er is al een bedrag van zo’n vier ton nodig om het noodzakelijke onderhoud aan de kerk uit te voeren. Het parochiebestuur heeft al twee keer nul op het rekest gekregen op een subsidieverzoek bij de Rijksdienst voor Monumenten. Wat er met het gebouw gebeurt na sluiting is vooralsnog onbekend. Op 22 mei, 27 mei en 3 juni zijn er informatie c.q. gespreksbijeenkomsten gepland waarin het parochiebestuur nadere uitleg geeft over het besluit.
De parochie Dongen heeft na de sluiting van de Hubertuskerk nog maar één kerkgebouw (Laurentiuskerk) over nadat in de afgelopen decennia ook al de Mariakerk, St. Josephkerk en Pauluskerk verdwenen. 
De volledige brief van het parochiebestuur aan de parochianen vindt u hieronder. 
Het parochiebestuur van Dongen en Klein Dongen-Vaart is voornemens om de Hubertuskerk te sluiten. We leven in een tijd waarin het aantal kerkbezoekers een dalende lijn kent en de inkomsten uit kerkbijdragen sterk afnemen. Dit maakt het dat het niet langer verantwoord is om de Hubertuskerk te blijven onderhouden. De verwachting is dat zondag 5 juli 2015 de laatste viering zal worden gehouden.

In 1999 heeft het parochiebestuur besloten twee kerken te handhaven. De Laurentiuskerk als centrale kerk en de Hubertuskerk als tweede kerk voor de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart. Dit besluit heeft in 2004 geleid tot het afstoten van zowel de Josephkerk als de Pauluskerk. Een belangrijke randvoorwaarde om met één parochie door te gaan met twee kerken was dat de kosten beheersbaar moesten blijven. Juist aan deze randvoorwaarde kan op dit moment niet langer worden voldaan.

De Hubertuskerk is de afgelopen jaren ingezet als tweede kerklocatie van de parochie. De viering op zaterdag trekt naast een bescheiden groep kerkgangers uit Dongen Vaart ook een aantal mensen uit Dongen. Zowel de voorbereiding als de viering van de doop werd geconcentreerd in de Hubertuskerk. Ook rond uitvaart, huwelijk en jubileum vonden kerkgangers uit de hele parochie hun weg naar de Hubertuskerk. De Hubertuskerk is de afgelopen jaren zeer waardevol geweest voor de gehele parochie.

In 2011 bleek dat uit een gebouweninspectie van de monumentenwacht dat de Hubertuskerk toe is aan groot onderhoud en restauratie. In 2011 heeft het parochiebestuur een onderhoud en restauratieplan opgesteld en tot twee maal toe is subsidie aangevraagd. Met deze subsidie zou de Hubertuskerk met beperkte lasten in stand gehouden kunnen worden. Deze subsidieaanvraag bij de rijksdienst voor de monumenten werd echter afgewezen. Recentelijk heeft een architectenbureau het noodzakelijk onderhoud van de Hubertuskerk ingeschat op een bedrag van 407.000,- .

Afgelopen jaren zijn veel vrijwilligers actief geweest om de Hubertuskerk in stand te houden. We zijn blij en dankbaar met deze bijdrage van de vrijwilligers. Helaas wordt het aantal vrijwilligers minder. Het is voor deze groep steeds moeilijker om de noodzakelijke werkzaamheden aan het gebouw te verrichten.

Bovenstaande heeft geleid tot de volgende conclusie: “de Hubertuskerk heeft weliswaar voor de parochie als kleinschalige accommodatie haar waarde bewezen, maar gelet op de afnemende vitaliteit, het steeds kleiner wordend aantal parochianen en vrijwilligers en de hoge kosten van de investering en exploitatie is het in gebruik houden van de Hubertuskerk voor de parochie thans niet langer verantwoord.”
Dit brengt het parochiebestuur tot het voorgenomen besluit:
Het kerkgebouw
Om niet meer in de Hubertuskerk te investeren en de bisschop van Breda te verzoeken om de Hubertuskerk aan de eredienst te onttrekken. 

De begraafplaats
De begraafplaats beschikbaar te houden volgens gemaakte afspraken ten behoeve van hen die in Klein Dongen Vaart woonachtig zijn, dan wel vóór 1996 deel uitmaakten van de parochie van de Heilige Hubertus.

De herbestemming
Uiteraard voelt het parochiebestuur zich verplicht om –wanneer het bisdom instemt met het voorgenomen besluit- een goed en waardige herbestemming te vinden voor het kerkgebouw.

Het parochiebestuur heeft de bisschop van  Breda, mgr. J. Liesen, van dit voornemen in kennis gesteld. De bisschop van Breda heeft inmiddels ingestemd met een plan van aanpak, dat moet leiden tot sluiting van de Hubertuskerk en in latere fase tot onttrekking van deze kerk aan de eredienst.

We begrijpen dat het voorgenomen besluit gemengde gevoelens losmaakt. Het is van belang dat u goed geïnformeerd wordt. Daarom worden voorlichtings- c.q. gespreks-bijeenkomsten georganiseerd met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

22 mei 19:30 Hubertuskerk Een bijeenkomst voor de vrijwilligers en regelmatige kerkgangers van de Hubertuskerk. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

27 mei 19:30  Hubertuskerk Een bijeenkomst voor parochianen die wonen in het gebied van de voormalige Hubertusparochie: de woon- en leefgemeenschap van Dongen en Klein Dongen-Vaart .

3 juni 19:30 Parochiecentrum Een bijeenkomst voor alle parochianen van de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en andere belangstellenden.
Wij vinden het fijn om u op een van bovenstaande bijeenkomsten te ontmoeten en met u in gesprek te gaan.
Namens het parochiebestuur,
Foto: Jan Stads/Pix4Profs