College stemt in met ontwerp voor nieuwe Hoge Ham 

Foto:

Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de inrichting van de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan en de Biezen. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een technische tekening met bestek, zodat de herinrichting van de Hoge Ham kan worden aanbesteed. De werkzaamheden in het centrumgebied beginnen eind augustus 2014. 

Na een intensief inwonerparticipatietraject heeft adviesbureau Kragten eerder dit jaar een ontwerp gemaakt. Dit werd op 17 maart in De Cammeleur gepresenteerd. De aanwezigen reageerden positief op de voorstellen. De vragen die er waren, hadden met name betrekking op verkeerskundige aspecten in de directe omgeving, zoals de afwikkeling van het verkeer via de Dr. Willem Dreeslaan. De gemeente heeft toegezegd dit te monitoren en bij de reconstructie van de dr Willem Dreeslaan indien nodig daarmee rekening te houden Het ontwerp zelf werd positief ontvangen. 
Biezen-Dr. Kuyperstraat 
Op verzoek van bewoners en ondernemers haalt het college de herinrichting van de Hoge Ham tussen de Biezen en de Dr. Kuyperstraat naar voren. Dit deel wordt in 2015 in plaats van 2017 aangepakt. Er wordt een inrichtingstekening gemaakt, waaruit blijkt hoe de weg eruit komt te zien, die aansluit bij het deel vanaf de Jan Mertenslaan (de centrumring). Daarmee wordt voorkomen dat er een relatief klein stuk weg ligt, dat ingeklemd wordt tussen twee gereconstrueerde delen. Eerste helft 2015 is dan de hele Hoge Ham klaar. 
Ruimte voor voetganger en fietser 
In het ontwerp voor de Hoge Ham spelen de voetganger en de fietser een belangrijke rol. Zij moeten zich welkom en veilig voelen in het centrum van Dongen. Om doorgaand autoverkeer te weren, wordt de rijrichting in de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan en Biezen omgedraaid. Parkeerplaatsen zijn er straks niet meer, voor laden en lossen wordt ruimte gereserveerd. De inrit ter hoogte van de Aldi wordt afgesloten; een fraai hekwerk met bankjes moet bezoekers uitnodigen om plaats te nemen.Om het historische lint van de Hoge Ham te benadrukken, wordt de rijbaan rechtgetrokken. 
Klik HIER voor meer info over de ‘nieuwe Hoge Ham’