Dodenherdenking in Dongen en ’s Gravenmoer

Zowel in Dongen als in s Gravenmoer was er tijdens de dodenherdenking die zondagavond plaatvond aandacht voor de actualiteit
in de wereld van vandaag. De gespannen sfeer in de Oekraïne , Syrië en
andere brandhaarden werden kort maar bewust genoemd in de diverse
toespraken. Leden van het college en de gemeenteraad warenbij beiden
herdenkingen aanwezig.In s Gravenmoer vond ook dit jaar de herdenking plaatst in de Ned. Hervormde Kerk. Fanfare ‘Euterpe , de Chr. Gemengde zangvereniging Excelsior en Organist Dhr. Colijn verleende hierbij hun medewerking . Er waren toespraken en er was samenzang .Bij het monument op de hoek Hoofdstraat-Molendijk-Wielstraat werd twee minuten stilte in acht worden genomen en werden kransen gelegd door onder andere de wethouders Bea van Beers en Ad van Beek.

In Dongen begon de herdenking om 18.45 uur in de grote zaal van De Cammeleur. Sprekers waren anderen Jan Kersbergen, namens het voormalig verzet, Ton Kosteren namens de Vereniging Militaire Veteranen Dongen en Gerard Oostveen namens de Gezamenlijke Parochies Dongen en Vincent Riemslag lid van de jeugdgemeenteraad.De plechtigheid werd geleid door René Jansen

De muzikale omlijsting van het 4-mei-programma in Dongen werd verzorgd door een ensemble van Kamerkoor Zuid, onderdeel van het Zuid Nederlands Concert Koor. Aansluitend op de bijeenkomst in De Cammeleur vond een Stille tocht plaats. Onder begeleiding van de groep Dutch Pipes and Drums liepen kransdragers en belangstellenden

Foto’s: Henk Barmentlo
Met dank aan Piet Eelants (dongenhomespot.nl)