Boete voor Dongen wegens gebrek aan afval

Foto:

Er is een grote kans dat de gemeente Dongen een boete opgelegd krijgt van afvalverwerkingsbedrijf Attero als gevolg van het te weinig aanleveren van huishoudelijk restafval. De boete zal waarschijnlijk ergens tussen de 260.000 en 600.000 euro liggen. Ook in dit geval zal de reinigingsreserve aangesproken worden om deze tegenvaller op te vangen. Uit dezelfde pot worden ook de middelen gehaald om het Beljaartprobleem op te lossen én het project MFA een zetje in de rug te geven.

Contract 
Attero heeft een contract met alle Brabantse gewesten voor het aanleveren van (grof) huishoudelijk  afval tot 1 februari 2017. In dit contract is een minimale hoeveelheid afgesproken die Brabant breed  jaarlijks moet worden aangeleverd. Wanneer men Brabant breed niet aan deze verplichting voldoen  kan door Attero een boete worden opgelegd voor het tekort van het niet aangeleverde afval. Attero  heeft zich contractueel verplicht om het tekort aan afval elders vandaan te halen om hiermee voldoende brandstof te hebben voor hun verbrandingsovens. De extra kosten die Attero hiervoor moet maken kunnen als boete worden opgelegd aan die gewesten die te weinig afval hebben  aangeleverd. 
 
Tekort 
Tot 2012 is er Brabant breed steeds voldoende afval aangeleverd. Vanaf 2013 is er een tekort ontstaan. Ook in het gewest Hart van Brabant. Dit heeft diverse oorzaken waaronder het invoeren van diftar en het beter scheiden van het afval. 
 
Mogelijke boete 
De gewesten hebben zelf niets geregeld of afgesproken met de gemeenten over hoe een eventuele boete wordt doorberekend. Dit zou onder andere op de volgende wijze kunnen: 
1. Percentage van het inwoneraantal. Het inwoneraantal van de gemeente Dongen bedraagt 6,44 % van het inwoneraantal van het gewest Hart van Brabant. In dit geval zou Dongen 6,44 % van de aan het gewest Hart van Brabant opgelegde boete moeten betalen. 
2. Op basis van de werkelijk te weinig aangeleverde tonnen afval. In dit geval gaat het om de extra kosten per ton afval die Attero moet maken om het tekort aan afval aan te vullen. 
 
Gebaseerd op de huidige cijfers (inclusief veel onbekende en variabele factoren) kan de boete over de periode tot februari 2017 uitkomen op circa € 260.000 indien uit wordt gegaan van het percentage van het inwoneraantal of ca. € 600.000 indien op basis van de werkelijk te weinig  aangeleverde tonnen afval. De eventuele boete zal uit de reserve reiniging worden bekostigd. 
foto: Jan Stads/Pix4Profs