Het nieuwe College…wie doet wat?

Donderdagavond is tijdens de gemeenteraads-vergadering afscheid genomen van Bas Evegaars en Marina Starmans. Zij keren beiden niet terug in het nieuwe college van B & W. Ze krijgen nog een officiële afscheidsreceptie, maar gisteravond  is in de gemeenteraad al kort stilgestaan bij hun Bij afwezigheid van burgemeester René van Diessen sprak René Jansen van de Volkspartij Dongen Bas en Marina toe. 

Bas Evegaars
‘Jij had ambities voor een tweede periode als wethouder, maar doro strubbelngen in jouw partij werd de laatste weken voor de verkiezingen steeds duidelijker dat je waarschijnlijk geen wethouder meer zou worden. Je was graag doorgegaan, je wilde afmaken waar je aan begonnen was, maar het is anders gelopen’.
René bracht een aantal highlights van het wethouderschap van Bas voor het voetlicht.    
‘Je had een moeilijk begin met de strubbelingen rondom het leerlingenvoervoer maar dat heb je  uiteindelijk ten goede gekeerd. Je praat graag met inwoners en bent fervent voorstander van inwonerparticipatie. Dat zat ook niet voor niets in jouw portefeuille.
 
Lang voordat ze wereldkampioen werd, zag jij Nadine Broersen al als de ideale ambassadeur voor het Jogg-project en je hebt dit project daarmee zelfs landelijk in the picture gezet. 
Als laatste wapenfeit noemde René de succesvolle verplaatsing van de weekmarkt naar het Looiersplein.
Marina Starmans
Marina  Starmans nam in 2011 de plaats in van de opgestapte René Roovers. René Jansen typeerde Marina als een open, toegankelijk en doortastend persoon. Dat je ‘van buiten’ kwam heeft niemand gemerkt, want je sprak altijd vol trots en liefde over Dongen.  Niemand heeft spijt gehad dat jij destijds hier in Dongen bent ‘íngevlogen’.  
Marina Starmans heeft al weer een nieuwe bestuurlijke uitdaging. Zij  gaat aan de slag als wethouder in de gemeente Waalre. 
Met het vertrek van het oude College was ook het moment aangebroken voor de wisseling van de wacht. Ad van Beek blijft als enige op zijn post als wethouder. Hij krijgt twee collega’s, één oude bekende: Piet Panis en één nieuwe collega: Bea van Beers. De taken/ beleidsterreinen die zij onder zich krijgen zijn tijdens de coalitieonderhandelingen al besproken en vastgelegd. Hieronder een overzicht;
tm0hmsrrdeu3yzjces3wkfqgx
Burgemeester René van Diessen 
Openbare orde en veiligheid, Integrale handhaving, Juridische 
zaken, Algemene beleidscoördinatie, Algehele representatie, 
Personeel en organisatie, Dienstverlening, Communicatie, 
Regionale / intergemeentelijke samenwerking
xlpvbithz07lbxttfx58g9hhq
Wethouder Piet Panis (1e loco burgemeester)
Cultuur, Beeldende kunst en aankopen, Sociale zaken en integratiebeleid, Sport, Transities (AWBZ, participatiewet en jeugdzorg), Welzijn, WMO, Ouderen- en seniorenbeleid, Gezondheidsbeleid,Monumentenbeleid
apycdnid6nnvntrohrbib3i6j
Wethouder Ad van Beek (2e loco-burgemeester)
Financiën en belastingen, Bedrijfsvoering, Accommodatiebeleid, 
Project MFA (Multifunctionele Accommodatie), Waterbeheer, 
Openbare werken, Afval, Verkeer en vervoer, Economische zaken, 
Energie problematiek De Beljaart
kpsrqtpfk3cmqb6kpfbpuhrcn
Wethouder Bea van Beers (3e loco-burgemeester)
Leefbaarheid: dorps- en wijkraden, Inwonerparticipatie, Ruimtelijk 
beleid (inclusief natuurbeleid), Centrumontwikkeling, Woonbeleid, 
Milieu, Recreatie en toerisme, Onderwijs en educatie, Jeugd- en 
jongerenwerk, Bouw – en woningtoezicht
Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs