Coalitieakkoord gepresenteerd

‘Samen kansen pakken’…dat is de titel van het woensdagavond gepresenteerde coalitieakkoord van  VPD, PvdA en VVD. “Onder dit krachtige motto gaan de drie partijen voor de Dongenaren aan de slag. Dat doen we met elkaar maar ook  met andere fracties uit de gemeenteraad, het bedrijfsleven, instellingen en verenigingen” aldus de inleiding van het akkoord.Louter tevreden gezichten bij de vertegenwoordigers van de coalitiepartijen en bij (in)formateur Joost van Huijgevoort. “Het proces om tot een akkoord te komen is bijzonder soepel verlopen. De wil om tot oplossingen te komen was volop aanwezig”aldus van Huijgevoort, die  niet alleen de onderhandelaars maar ook de ambtenaren, die betrokken waren bij de totstandkoming  van het akkoord, in zijn dankwoord betrok.

René Jansen, fractievoorzitter van de grootste partij: “wij zijn ervan overtuigd dat deze coalitie het sterkst mogelijke team vormt om de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan en de kansen te pakken die er liggen. Wij hebben er dan ook als coalitie veel vertrouwen in dat we in de komende periode een daadkrachtig beleid kunnen voeren waarin echt knopen kunnen worden doorgehakt. En dat is hard nodig.”
eyqlt75oh0011zlmizpm3jpfy
Het onderhandelingsteam
In het akkoord zijn duidelijk de punten te vinden die de diverse partijen ‘binnengehaald’ hebben. Pieter Brooijmans van de Dongense VVD toonde zich tijdens de presentatie vooral tevreden met het feit dat er een “solide voortzetting is van het financiële beleid. Daarnaast zijn er in het akkoord duidelijke afspraken opgenomen over het voeren van een actieve regie op het gebied van de  woningbouw, die weer op gang moet komen en is er zeker ook aandacht voor het stimuleren van het ondernemerschap in Dongen.” aldus Brooijmans.
Het stempel van de Volkspartij Dongen is zeker ook te herkennen in het akkoord met bv. veel aandacht voor verenigingen. Denise Kunst: “De Leest blijft behouden  en we starten een pilot om te komen tot een verenigingenhal waarin ruimte is voor opslag en bouwactiviteiten. Daarnaast gaan we zeker niet verder snijden in de subsidies.” Ook over de plannen rondom de afvalinzameling (”met eigen mensen en een servicegraad die de Dongenaar verwacht”) en een duidelijke uitspraak over Dongen als zelfstandige gemeente, zit een herkenbaar VPD-sausje.
jpjfahov8h0jcaqwz26cm64qi
Het nieuwe College van B & W
De Partij van de Arbeid is erin geslaagd om in het akkoord de nodige sociale accenten te integreren zoals de verruiming van het vangnet voor inwoners die het op eigen kracht financieel niet redden. Eline van Boxtel noemt nog een paar typische PvdA punten: “denk bijvoorbeeld aan extra ruimte voor de mantelzorg, maar ook aan verkeersveiligheid bij de scholen. Verder gaan we meer doen om een grotere betrokkenheid te creëren bij de Dongense jeugd van 12 tot 20 jaar.” Opvallend in het akkoord is het PvdA plan om te onderzoeken of het schoolzwemmen weer ingevoerd kan worden.
Alle partijen zijn het duidelijk eens over een voortvarende aanpak van het Beljaart probleem. De 1,5 miljoen euro die nodig is voor de oplossing wordt gehaald uit de pot ‘reinigingsreserve’. “Uiteindelijk wordt het dus wel door de Dongenaren betaald, of beter gezegd: het is in de afgelopen jaren al door de Dongenaren betaald. Het bedrag komt van de te ruim betaalde reinigingsheffing” aldus Pieter Brooijmans. Uit dezelfde pot komt ook nog een bedrag van 1 miljoen euro, die nodig is om het project MFA+ (met muziekschool) een zetje in de rug te geven. René Jansen: “Dat gebouw moet er in de loop van 2016 staan.”
De eensgezindheid straalde van de drie partijen af tijdens  de ondertekening van het akkoord aan het einde van de bijeenkomst en de toost na afloop. Met een grote meerderheid van 15 van de 21 zetels lijkt de coalitie zeer stevig in het zadel te zitten. Of er de komende vier jaren sprake is van enige oppositie van belang zal de tijd moeten leren…
 
Voor het volledige coalitieakkoord KLIK HIER
Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs