Enquête: Geubel heeft bestaansrecht

Foto:

Onlangs hield de commissie die zich bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken rondom dorpshuis De Geubel in ’s Gravenmoer een enquête onder alle inwoners van het kerkdorp. De commissie wilde erachter komen of de Geubel voorziet in een behoefte. De vraag of ’s Gravenmoer een dorpshuis met meerdere functies nodig werd door 99% bevestigend beantwoord. Dit geeft de Geubelcommissie vertrouwen om op de ingeslagen weg door te gaan. Omdat vanuit de politiek wat morrende geluiden kwamen over de lage bezoekersaantallen en verliesgevende exploitatie van het gebouw besloot de dorpsraad in 2011 tot de oprichting van de Geubelcommissie. Doelstelling: bezoekersaantallen verhogen en het gebruik van de Geubel optimaliseren. De eerste jaren bestond de commissie uit maar liefst tien personen. Ruim een half jaar geleden is dat teruggebracht naar vier leden waarmee men wat slagvaardiger probeert te zijn. Deze commissie, bestaande uit Willem de Boek, Ans faro, Yves Poiesz en Jurgen Jansen (manager Donckhuys),  stippelt het beleid uit en de organisatie van de evenementen komt in handen van de verenigingen die voor die evenementen  gebruik maken van de Geubel. 

De enquête
Voor de enquete werden 800 formulieren verstuurd waarvan er 154 (19%) terugkwamen. De meeste formulieren waren afkomstig van personen ouder dan 40 jaar. Uit de enquete blijkt onder meer dat  62,5% regelmatig de Geubel bezoekt. Iets minder dan de helft daarvan doet dat daadwerkelijk als gebruiker of organisator. Een grote meerderheid van de ondervraagden blijkt geen behoefte te hebben aan het zelf organiseren van activitetien in De Geubel. Wel meldden zich 23 mensen aan om zo nu en dan een handje te helpen als vrijwilliger. Ook werd gevraagd of men eventueel bereid was ‘vriend van de Geubel’ te worden door middel van het doen van een donatie. Daarvoor zijn op voorhand al zo’n 69 mensen te porren die hiervoor gemiddeld een bedrag van 11,45 euro over hebben. Verder blijkt uit de enquête dat men het op prijs zou stellen als de openingstijden verruimd zouden worden. Daarbij zou zelfs de zondag bespreekbaar zijn.
De commissie is blij met de resultaten van de enquête en ziet zich gesterkt in haar overtuiging dat de Geubel in een behoefte voorziet en, sterker nog, een steeds grotere rol kan gaan spelen als ‘kloppend hart van ’s Gravenmoer’. De Geubelcommissie is er klaar voor.