Natuurlijke verbinding tussen Dongen en ´s Gravenmoer

Foto:

Fase 1 van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) ´De Donge om Dongen´ is bijna klaar. De ontbrekende schakel tussen Dongen en ´s Gravenmoer is vanaf 23 april ingevuld, in het bijzonder met een recreatieve verbinding die de Watersticht kruist. Fietsers en ook wandelaars kunnen de kernen dan via deze natuurlijke route bereiken. Daarnaast worden deze week de laatste werkzaamheden aan het watersysteem afgerond.

Veel recreanten weten het ´ecopad´, zoals de EVZ in de volksmond ook wel wordt genoemd, sinds de opening in 2011 te vinden. Via de EVZ kon men echter nog niet van Dongen naar ´s Gravenmoer, en weer terug, fietsen en wandelen. Enkele maanden geleden stemde het college in met een grondruil voor dit project. De grondruil maakte het mogelijk om de eerste fase van de EVZ te voltooien. 
Belangrijke schakel
Met de EVZ willen Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Dongen de lokale natuur en de waterbergingscapaciteit versterken. De EVZ loopt langs nieuwbouwwijk De Beljaart en verbindt EVZ de Wildertse Arm (nabij bedrijventerrein De Wildert) met De Donge. Deze rivier vormt een belangrijke schakel in het stelsel tussen de Biesbosch en het Brabantse achterland. Naast versterking van de natuur vormt de EVZ een groene buffer om de bebouwde kom van Dongen. Bijzonder is de recreatieve functie: door de aanleg van een recreatief pad langs de EVZ kan de natuur van dichtbij worden beleefd.
Kikkers en salamanders
Inmiddels is 4 van de in totaal 6 kilometer lange en 40 meter brede EVZ ingericht en aangelegd. Er groeien moeras- en waterplanten. De aangelegde poelen dienen als leefgebied voor onder andere amfibieën. Deze planten en dieren dragen bij aan een goede waterkwaliteit. Het waterschap heeft ruim 1 hectare waterberging aangelegd waardoor wateroverlast vermindert. Bij de Bolkensteeg is een oeverzwaluwenwand gerealiseerd, waar de beschermde oeverzwaluw kan nestelen. Verder zijn er betonnen tunneltjes aangelegd, waardoor kikkers, salamanders, konijnen en marterachtigen veilig aan de andere kant van de weg kunnen komen.
Planning
Op de planning staat nog de uitvoering van Fase 3 van de EVZ. Dit deel is ruim 1,5 kilometer lang en ligt langs de Bosweg en de Fazantenweg. Hier komt geen recreatief pad. De gemeente en het waterschap hebben de gronden al verworven. Naar verwachting heeft de uitvoering in de tweede helft van 2014 plaats.
Hondenlosloopstrook
Daarnaast zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de realisatie van een hondenlosloopstrook ter hoogte van de Berlagestraat, grenzend aan de EVZ. De gronden zijn inmiddels verworven. Momenteel wordt gekeken naar de inrichting van het gebied en de financiering.
evz2