Kindcentrum in ’s Gravenmoer

Foto:

In het streven naar het behoud van  belangrijke basisvoorzieningen in ’ s Gravenmoer,  hebben vier organisaties op het gebied van jeugdzorg van 0 tot 13 jaar, de handen ineen geslagen. De beide basisscholen, de openbare basisschool De Springplank en de protestants-christelijke basisschool De Wegwijzer, BV Kinderopvang De Toverdroom en Stichting Peuterspeelzalen Dongen gaan een verregaande samenwerking aan onder het motto: samen wat kan en apart wat moet.   Zij verenigen  zich in het samenwerkings-verband KINDCENTRUM ‘S GRAVENMOER.

Het doel is de zorg optimaal op elkaar af te stemmen zodat de klant, ouder en kind, op één plek alle zorg en vormen van opvang kan aantreffen. In ’s Gravenmoer ontbreekt nog kinderdagopvang, het Kindcentrum wil dit zo spoedig als mogelijk is realiseren. Het  Kindcentrum  ’s Gravenmoer  streeft naar alle voorzieningen in dit kerkdorp in één gebouw. De gemeente Dongen heeft het bureau RO-Groep  de opdracht  gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het Kindcentrum zal in mei de bevolking van  ‘s Gravenmoer nader informeren over het huidig aanbod en over de planning voor de komende tijd.