Volkspartij, VVD en PvdA samen in coalitie  

Een coalitie van Volkspartij Dongen, VVD en  PvdA heeft de grootste kans van slagen. Dat is de conclusie van informateur Joost van Huijgevoort  op basis van gesprekken die hij gevoerd heeft  met de partijen en hun wethouderskandidaten. Het CDA dat met de verkiezingen een zetel winst boekte, lijkt daarmee voorlopig buiten de boot te vallen. 

Vrijdag gaf Van Huijgevoort in het bijzijn van alle politieke partijen uitvoerig tekst en uitleg over het verloop van het informatieproces. Daarbij heeft hij vooral ook ingezoomd op persoonlijke kenmerken, kennis en kunde van het toekomstige college. Uitganspunt was te komen tot een stabiele mix van ervaren en minder ervaren bestuurders.  ‘Er waren mogelijkheden genoeg om een college te vormen, maar op een gegeven moment moet je alles tegen elkaar afwegen en dan komt deze combinatie er als voorkeur uit.’ 
Een coalitie van Volkspartij Dongen, VVD en CDA is een goed alternatief, maar komt pas in beeld als het met de PvdA niet lukt. Die kans is echter klein, want Volkspartij, VVD en PvdA hebben tijdens de informatiegesprekken hun voorkeur voor elkaar uitgesproken. 
Bovendien zijn er niet echt grote verschillen tussen hun programma’s, ze zijn in ieder geval overbrugbaar. Er zijn ook geen breekpunten aan het licht gekomen.  
In een reactie stak CDA-voorman André Vonk zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.  ‘Wij voelen dit toch als het negeren van de tweede partij van Dongen. Of deze beoogde coalitie de beste is, moet je je afvragen. Wellicht komen er straks toch verschillen van inzicht als de PvdA concreet invulling moet gaan geven aan het coalitieprogramma’.  
Volkspartij, VVD en PvdA gaan nu verder in gesprek om te komen tot een regeerakkoord voor de komende vier jaar.  Ook dat proces zal Van Huijgevoort begeleiden. Als alles naar verwachting verloopt, hoopt René Jansen op 24 april het nieuwe college te presenteren. Dat zal dan bestaan uit Piet Panis, Ad van Beek en Bea van Beers. Voor Bas Evegaars (nu nog wethouder namens Democratisch Podium)zal het doek dan vallen.   

Van onze politiek verslaggever Bernadette Klerx
——————————————————————————————————–

                advertentiearke