Bent U Mantelzorger?

Op dinsdag 15 april 2014 organiseert de werkgroep Mantelzorg van Stichting Richting weer een bijeenkomst voor mantelzorgers in de Cammeleur. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U bent welkom vanaf 19.15. Koffie en thee staan voor u klaar en de toegang is gratis. 

Er moet over de hele linie bezuinigd worden in de zorg. Om dat te bereiken wordt steeds meer de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Mensen die  zorg nodig hebben, moeten dat eerst in hun eigen netwerk zoeken. Het is ook logisch  dat je voor je partner, je ouders of je kinderen zorgt als die ziek worden en zorg nodig hebben. Pas als dat niet meer lukt, kan een beroep gedaan worden op de professionele  zorg. Een logisch gevolg is dat de druk op de mantelzorg enorm toeneemt. Daardoor kan de zorg voor een ander een zware last worden. Het is goed te weten dat er  mogelijkheden voor ondersteuning zijn.  Op deze avond willen wij aan de hand van onderstaande workshops drie mogelijkheden aan bod laten komen.
De workshops
Workshop 1: Het netwerk van de mantelzorger 
De mantelzorger moet steeds meer een beroep doen op zijn/haar directe omgeving om de zorg voor de partner of naaste mee te delen.
In deze workshop wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is een netwerk en hoe zet ik het op? Waarom zou ik het nodig hebben? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het ook echt werkt? 
Workshop 2: Praktische tips en veilig thuis wonen
Er komt heel wat bij kijken om iemand die ziek is thuis te verzorgen.
In deze workshop vertellen we wat hiervoor nodig is. Maar ook krijgt u informatie over handige hulpmiddelen en hoe u hier aan komt. Ook is een praktijkdemonstratie transfertechnieken te zien. 
 
Workshop 3: De betekenis van zorgverzekeraars 
Mantelzorg is ook bij zorgverzekeraars bekend. Echter over hoe de verzekeringen invullingen geven aan de geboden service, bestaan veel misverstanden. Daarnaast sluit het aanbod, niet altijd aan op de vraag.
In deze workshop wordt meer duidelijkheid geboden over wat zorgverzekeraars aanbieden en wat deze diensten precies in houden.
Aanmelding 
In verband met de organisatie is het nodig aan te melden voor deze avond. Bij aanmelding dient u een keuze te maken voor één van bovengenoemde drie workshops. 
U kunt zich tot uiterlijk 10 april 2014 opgeven bij Terren Hak of Ingrid Oosterling  (stichting Richting), telefoon: 0162-314138. Ook kunt u zich aanmelden per email : [email protected]