Start vervolggroep project ‘Samen in beweging’ op 8 april

Foto:

Op dinsdag 8 april begint de vervolggroep ‘Samen in Beweging’. De lessen worden 2 x per week verzorgd vanuit sportcentrum De Vennen en sluiten aan op het beweegprogramma van de startgroep van het project. Het programma bestaat uit een gevarieerd aanbod van beweeg- en sportactiviteiten. Daarnaast is er aandacht voor voeding en gezondheid. 

Samenwerking
‘Samen in beweging’ is tot stand gekomen in samenwerking met: Dongense huisartsenpraktijk ‘aan de Donge’, Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD), Sportcentrum De Vennen, de Dongense Sportfederatie en de gemeente. Doel is de deelnemers leren ervaren wat de invloed van bewegen en sporten is op hun zorgvraag en de deelnemers te stimuleren zelfstandig deel te nemen aan beweeg- en sportactiviteiten. 
Verschillende groepen en programma’s
Het project ‘Samen in beweging’ richt zich op mensen met chronische zorg waaronder bijvoorbeeld diabetes. Er zijn drie groepen te onderscheiden: De startgroep, de vervolggroep en de projectgroep. Wilt u meer informatie over het totale project dan kunt u contact opnemen met Ton Schakenraad van de gemeente Dongen via 14 0162 of [email protected]
Vervolggroep
De deelnemers van de pilot vervolggroep trainen 2 keer per week op dinsdag en vrijdag tussen 15.00 – 17.00 uur. Gedurende de beweegactiviteiten maken zij kennis met verschillende vormen van bewegen en sporten. Het programma wordt begeleid door deskundigen vanuit De Vennen, SWOD en of begeleiders vanuit de sportaanbieders / verenigingen. Eens in de maand wordt aandacht besteed aan het zorgaspect, door een huisarts, praktijkondersteuner, diëtist of fysiotherapeut. Een maal in de maand wordt er een gastles verzorgd door een sportaanbieder / vereniging. Na elke les wordt onder het genot van een kop koffie het lesprogramma besproken en daar waar nodig afgestemd op de vraag vanuit de groep,
Inschrijving:
U kunt zich inschrijven bij Sport – en recreatiecentrum De Vennen. De abonnementskosten bedragen € 70, – voor twee maanden à 2 lessen per week inclusief een kop koffie na afloop van elke les. De deelnemers die deelgenomen hebben aan de startgroep worden actief benaderd.
Meer informatie
Voor meer informatie over de vervolggroep van het project ‘Samen in beweging’ kunt u contact opnemen met Sport- en recreatiebad De Vennen telefoon 0162-31999 of SWOD bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefoon 0162- 375297.