Fractievoorzitters reageren op kritiek over lijstduwers

In een ingezonden bericht op dongen.nieuws.nl werd afgelopen maandag stevige kritiek geuit op het fenomeen lijstduwers. Termen als ‘kiezersbedrog’ en ‘stemmen ronselen’ kwamen zelfs voorbij. Reden genoeg om de fractievoorzitters van de partijen te vragen om een reactie op die kritiek. Bekijk ze hieronder.KLIK HIER om het ingezonden artikel te bekijken.

Reactie René Jansen (Volkspartij Dongen)
De Volkspartij Dongen heeft een kieslijst van 33 kandidaten, waarbij met de 1e elf kandidaten harde afspraken zijn gemaakt, dat zij zitting nemen in de raad als dat aan de orde is. Dat is ook het geval. Alle 9 kandidaten die nu zijn gekozen, incl. Piet Panis, hebben aangegeven zitting te nemen in de raad. Als Piet doorschuift als wethouder, dan aanvaardt nummer 10 de raadszetel. De eerste zes kandidaten hebben ook de meeste voorkeursstemmen binnen gehaald, voor ons een bevestiging door de kiezers van de evenwichtige verdeling van de lijst. De afspraak is dat nrs 12 t/m 33 bij voldoende voorkeurstemmen zelf mogen bepalen of ze wel/niet in de raad plaatsnemen. Echter, bij geen enkele kandidaat bleek dit aan de orde. De Volkspartij Dongen heeft hier altijd duidelijk over gecommuniceerd naar de inwoners van Dongen. Ook de kandidaten hebben dit gedaan richting hun eigen achterban. Wij denken daarmee transparant te zijn geweest naar onze kiezers. Wij hebben geen oordeel over de handelwijze van de andere partijen, ieder maakt hierin een eigen afweging.
Reactie Eline van Boxtel-Pullens (Partij van de Arbeid)
De PvdA had in Dongen afgelopen verkiezingen een lijst met daarop 14 personen. Zij waren en zijn allemaal beschikbaar voor een raadszetel. De tweede helft van de lijst ambieerde op voorhand geen raadszetel, maar bij een extreem grote verkiezingsuitslag, of als de omstandigheden gedurende de periode daartoe aanleiding geven, stonden en staan zij klaar om plaats te nemen in de gemeenteraad. Op onze lijst vormden twee personen een uitzondering. Onze kandidaat-wethouder ging specifiek voor het wethouderschap en niet voor een raadszetel. En de nummer 4 op onze lijst, een ervaren raadslid, stond bewust op die plaats, zodat hij altijd direct op kan treden als vervanger, bijvoorbeeld bij ziekte van een van de raadsleden. Dit is gedurende de campagne ook steeds zo uitgedragen en gecommuniceerd door onze partij.
Reactie André Vonk (CDA)
Het CDA stelt een lijst vast die een brede afspiegeling is van de samenleving. Wij vinden dat lijstduwers kenbaar moeten maken dat zij geen ambitie hebben om in de gemeenteraad zitting te nemen en dat doen ze veelal door een lage positie op de lijst. In de praktijk hebben lijstduwers van het CDA ook na de verkiezingen een belangrijke rol. Soms als steunfractielid, maar ook als actief meedenkend CDA-lid.

Reactie Pieter Brooijmans (VVD)
De Dongense VVD heeft alle kandidaten voor de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezing 2014 vooraf de voorwaarde gesteld bereid te zijn een bestuurlijke functie in te vullen.  Alle kandidaten hebben dit bevestigend beantwoord en hebben tevens een verklaring omtrent gedrag ondertekend. Daarnaast is helder gecommuniceerd, dat onze wethouderskandidaat op de lijst staat om zijn kandidatuur te onderstrepen. Tevens heeft hij aangegeven niet in de gemeenteraad  plaats te nemen als de Dongense VVD geen onderdeel zal uitmaken van de coalitie. Daarom is de wethouderskandidaat op de laatste plaats van de kieslijst terecht gekomen. 

Reactie Martin Montens (Democratisch Podium)
‘Kiezersbedrog’ en ‘ronselen’zijn grote woorden het Democratisch Podium kijkt hier toch iets genuanceerder naar. In eerste instantie hebben de partijen een eigen verantwoording in het samenstellen van hun kieslijst. Zolang er maar voldoende kandidaten beschikbaar zijn (al dan niet met voorkeurstemmen) om de verworven zetels te bezetten is er weinig aan de hand Toch is er iets voor te zeggen dat wanneer je op de kieslijst staat en het blijkt dat dit een verkiesbare plaats is, dat dan de consequentie is om deze te aanvaarden, anders had je er niet op de kieslijst moeten gaan staan. Het weigeren hiervan kan soms verkeerd vallen. Toch gebeurt het. Het fenomeen van lijstduwer is bij de doorsnee kiezer onvoldoende bekend, dus daar moet meer duidelijkheid over worden gegeven in bijvoorbeeld een brochure van de partij