Onderzoek naar veiligheid in gemeente Dongen

Onder het Digitaal Inwonerpanel Dongen wordt vanaf 3 april 2014 een onderzoek uitgezet over het thema Veiligheid. Wilt u meepraten over dit onderwerp? Meld u dan aan voor het Inwonerpanel! .

De gemeente Dongen heeft veiligheid hoog in het vaandel staan; het is belangrijk dat inwoners in een veilige omgeving kunnen wonen. Dit jaar staat de gemeente voor de vaststelling van een nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid 2015 – 2018. De onderwerpen die in de nieuwe kadernota aan de orde komen, worden mede bepaald aan de hand van de uitkomsten van het Inwonerpanel-onderzoek. Ook wordt informatie van bijvoorbeeld de politie benut
Inwonerpanel
Het Inwonerpanel – bestaande uit 1.000 inwoners uit de kernen Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart – speelt een belangrijke rol in het richting geven van toekomstig beleid. Het panel denkt mee. Het panel praat mee. Veiligheid raakt echter alle inwoners van Dongen. Daarom wil de gemeente ook inwoners die nog geen lid zijn, de mogelijkheid bieden om hun mening te geven over dit onderwerp.
Aanmelden
Wilt u uw mening kenbaar maken over veiligheid in Dongen? Ga dan naar: www.inwonerpaneldongen.nl en registreer u als deelnemer. Nadat u zich heeft geregistreerd ontvangt u per e-mail nadere informatie over hoe u de online vragenlijst kunt invullen. De vragenlijst kan van 3 tot en met 20 april 2014 wordt ingevuld.
Uw medewerking en mening worden zeer op prijs gesteld.