Ingezonden: kiezersbedrog of stemmen ronselen

Foto:

dongen.nieuws.nl ontvangt regelmatig ingezonden stukken van lezers die daarmee hun betrokkenheid bij de Dongense samenleving laten blijken. Mocht u ook iets kwijt willen over zaken die met Dongen of Dongenaren te maken hebben dan kunt u dat ter plaatsing sturen naar [email protected] 

Kiezersbedrog of stemmen ronselen

Naam inzender bij de redactie bekend
De gemeenteraadsverkiezing is al weer voorbij. De stemmen zijn geteld en de zetels verdeeld. Toch heb ik er een naar gevoel over. Nederland wordt overspoeld door campagnes en kandidaten voor de gemeenteraad. Zo ook hier in ons eigen gemeente Dongen. Vele mensen hebben zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraad, maar is dat ook wel zo? Alle partijen zetten hoog in en hebben hun stemlijst samengesteld uit een variëteit van kandidaten die zich verkiesbaar stellen. De dag breekt aan dat men gaat stemmen in het hele land. Om 21.00 uur gaan de stembussen dicht en worden de stemmen geteld. Ik ben naar het gemeentehuis gegaan om de uitslag met iedereen te delen. Je voelt de spanning stijgen naar gelang de uitslagen bekend gemaakt gaan worden. Bij de ene partij de euforie en bij de ander de teleurstelling. Aan de uitslagen en of de verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen worden door niemand getwijfeld. 
Toch heb ik hier mijn bedenkingen over. Waarom stelt men zich kandidaat? Waarom doe je mee aan de verkiezingen? Daar zit mijn grote vraag. Als men zich kandidaat stelt doe je dat om gekozen te worden. Of doe je dat om de lijst te vullen en stemmen te trekken voor je partij. Ik heb de stemlijst bekeken en er zijn partijen bij die meer kandidaten op de stemlijst hebben staan dan dat er zetels te verdelen zijn. Men kan dus op nr 22 van de lijst staan, maar met voldoende voorkeurstemmen toch gekozen worden in de raad. Nu blijkt dat vele kandidaten, die op de stemlijst staan juist helemaal niet in de raad willen gaan zitten maar hier op staan om stemmen te trekken (lijstduwers). Dit geldt overigens voor alle partijen. Door kandidaten persoonlijk hiernaar te vragen kwam ik tot deze opmerkelijke conclusie. Wel kandidaat stellen maar niet in de gemeenteraad gaan zitten. Kiezersbedrog of ronselen? 
Hier een voorbeeld van een willekeurige partij: Uit onderzoek blijkt dat iedereen gemiddeld zo’n 750 mensen kent. Als je 33 kandidaten op de kieslijst zet voor je partij, dan komt dat neer op 24.750 mensen die deze groep kent. Als van de 750 mensen 20% op jou persoonlijk stemt omdat je familie, vriend of kennis bent, dan trek je gemiddeld zo’n 150 stemmen per kandidaat. Over het algemeen gaat men dan ook stemmen omdat men zich op de ene of andere manier betrokken voelt met deze kandidaat. Als je 33 kandidaten op de lijst hebt staan heb je al 4950 stemmen binnen. Dus ruim 9 zetels.  Als iemand op de kieslijst voldoende voorkeurstemmen krijgt en daardoor een persoonlijke zetel verwerft, moet hij of zij plaats nemen in de raad. Helaas, niets is minder waar. Velen staan op de lijst, om dat ze zich verbonden voelen met de partij en om stemmen te trekken, maar niet om in de raad plaats te nemen. Naar mijn mening is dit kiezersbedrog, of moet ik het zien als stemmen ronselen? Ik denk dat we hier met zijn allen eens goed over na moeten denken of we dit allemaal wel willen.  Je kunt toch gewoon campagne voeren voor je partij, maar blijf wel eerlijk en zet je zelf niet op de kieslijst als je niet van plan bent om in de raad plaats te nemen. Dit schept namelijk verkeerde verwachtingen. Door inzet van vele kandidaten kun je vele stemmen werven voor je partij. Ik gun iedere partij de winst. Ik gun iedere partij zijn succes, maar blijf wel eerlijk over je kandidatuur en eerlijk naar de kiezers.

Reageren op dit artikel? Zie onder

Reacties