Nieuw project ‘Samen in beweging’ van start

Deze week is het project ‘Samen in beweging’ gestart. Dit project laat de deelnemers ervaren wat het effect van bewegen en sporten is op hun gezondheid. Het programma bestaat uit zowel beweegactiviteiten als activiteiten op het gebied van voeding en gezondheid. 

Samenwerking
‘Samen in beweging’ is tot stand gekomen in samenwerking met: Dongense huisartsenpraktijk ‘aan de Donge’, Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD), Sportcentrum De Vennen, de Dongense Sportfederatie en de gemeente. Gedurende het project worden tevens de combinatiefunctionarissen ingezet. Ook zijn er een belangrijke rollen voor de praktijkondersteuner van de huisarts, de diëtiste en fysiotherapeut.  
Aanleiding
Het sportbeleid van de gemeente Dongen kent het thema ‘Sporten, bewegen en mee blijven doen’. Behalve naar het rijke sportleven in Dongen verwijst dit thema naar een nieuwe ambitie: iedere Dongenaar kan op een voor hem of haar geschikte manier meedoen en mee blijven doen aan sport en beweging. Vanuit die gedachte is het project ‘Samen in beweging’ opgezet. 

Doel
Het doel van het project is dat de deelnemers leren ervaren wat de invloed van bewegen en sporten is op hun zorgvraag. Met het project worden de deelnemers gestimuleerd zelfstandig deel te nemen aan beweeg- en sportactiviteiten. Een belangrijk neveneffect hiervan is gewichtsafname bij de deelnemers. Daarnaast levert het project een positieve bijdrage aan het verbeteren van de conditie, het verhogen van de mobiliteit en wordt er gestreefd naar vermindering van medicijngebruik onder de deelnemers. Ook bevordert deelname aan het project de sociale contacten.
Verschillende groepen en programma’s
Het project ‘Samen in beweging’ richt zich op mensen met chronische zorg waaronder bijvoorbeeld diabetes. Er zijn drie groepen te onderscheiden:
Startgroep
De deelnemers van de startgroep worden geselecteerd door huisartsenpraktijk. Alleen op basis van verwijzing kan men deelnemen aan deze groep. Het programma voor deze groep bestaat uit twee trainingen per week gedurende 10 weken. De invulling van de trainingen wordt bepaald aan de hand van persoonlijke intakes die de praktijkondersteuners van de huisartsen houden met de deelnemers. 
Het programma wordt begeleid door deskundigen vanuit De Vennen, huisartsenpraktijk en/of  SWOD. De medische begeleiding wordt verzorgd door de praktijkondersteuner in samenwerking met een huisarts en/of diëtiste. De diëtiste speelt gedurende het programma een belangrijke rol; hij/zij verzorgt adviezen over gezonde voeding en afvallen. De voortgang en resultaten van het programma worden besproken met de huisarts.
Vervolggroep
Deelnemers van de startgroep kunnen doorstromen naar de vervolggroep. Hiermee wordt gezorgd voor continuering. Daarnaast kunnen overige belangstellenden zich aanmelden voor deze groep via De Vennen.
De deelnemers van de vervolggroep trainen 1 tot 2 keer per week. Gedurende de beweegactiviteiten maken zij kennis met verschillende vormen van bewegen en sporten. Ook deze lessen worden begeleid door deskundigen. Eens in de maand wordt aandacht besteed aan het zorgaspect, door een huisarts, praktijkondersteuner, diëtist of fysiotherapeut.
Projectgroep
Het doel van de projectgroep is om de deelnemers kennis te laten met één specifieke vorm van bewegen/sport. Hiervoor worden door de organiserende partijen laagdrempelige projecten opgezet. Op die manier kunnen de deelnemers ervaren wat ze leuk vinden en wat goed bij hen past. De stap naar een sportvereniging/-aanbieder wordt hiermee verkleind.
Meer informatie
Voor meer informatie over het project ‘Samen in beweging’ kunt u contact opnemen met Ton Schakenraad van de gemeente Dongen via 14 0162 of [email protected] Ook bij de samenwerkingspartners kunt u meer informatie verkrijgen.
Foto: Jan Stads / Pix4Profs