Nieuw gezicht voor Hoge Ham gepresenteerd

Maandag 17 maart is tijdens een informatiebijeenkomst in De Cammeleur het schetsontwerp gepresenteerd voor de inrichting van de Hoge Ham tussen de Dr. Willem Dreeslaan en de Biezen. Het schetsontwerp is het resultaat van een intensief participatietraject tussen gemeente Dongen en een werkgroep van bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrumgebied.

Ontwerp 
Bureau Kragten vertaalde de randvoorwaarden en de wensen van beide partijen. In het schetsontwerp voor de Hoge Ham spelen de voetganger en de fietser een belangrijke rol. Zij moeten zich welkom en veilig voelen in het centrum van Dongen. Om doorgaand autoverkeer te weren, wordt de rijrichting in de Hoge Ham omgedraaid. Parkeerplaatsen zijn er straks niet meer, voor laden en lossen wordt ruimte gereserveerd. De inrit ter hoogte van de Aldi wordt afgesloten; een fraai hekwerk met bankjes moet bezoekers uitnodigen om plaats te nemen. Om het historische lint van de Hoge Ham te benadrukken, wordt de rijbaan rechtgetrokken.
tht9imbf8mnneqhnzio2tpq2k
Nieuwe elementen
”De kruising bij de Hoge Ham-Looiersplein blijft een gelijkwaardig karakter houden. Wel wordt de situatie veel overzichtelijker, omdat de middengeleider verdwijnt, de beide delen van de Hoge Ham recht op elkaar aansluiten en een rustiger beeld wordt gerealiseerd door het toepassen van minder verschillende soorten bestrating” aldus projectleider Sander Spiering. Tijdens de informatieavond is er een discussie gevoerd over de voorrangssituatie. Deze discussie was echter gebaseerd op foutieve aannames. Op voorstel van de werkgroep wordt onder andere het parkeerterrein aan de Biezen bereikbaar via een inrit aan de Hoge Ham. Dat zorgt voor minder verkeer op de kruising. Daarnaast zal ook het deel tussen het Looiersplein en de Harense Smid, nu nog oud, worden opgeknapt.
r5f7ylc5n3hclu5pp9g1gxgjh
Dorpse sfeer
De werkgroep van bewoners, ondernemers en bezoekers heeft intensief meegewerkt aan het project. “Een dorpse sfeer met allure, geen toeters en bellen, passend bij de identiteit van Dongen: dat was ons vertrekpunt. Het was heel leuk, boeiend en zinnig om mee te werken aan het visitekaartje van onze gemeente. Nu gaan we ons focussen op details. Die maken het af”, aldus bewoner Robert Timmermans. 
yi951u6vhs1duvlzkfz69nryx
De gepresenteerde impressies van de nieuwe Hoge Ham werden positief ontvangen. Wel uitten enkele bewoners hun zorgen over de drukte die bij Dr. Willem Dreeslaan kan ontstaan als gevolg van het omdraaien van de rijrichting in de Hoge Ham. De gemeente heeft toegezegd de situatie te gaan monitoren.
d1wnldquf92y2lbab596m7zfw
Planning
Eind augustus beginnen de werkzaamheden aan de Hoge Ham. Wethouder Bas Evegaars: “Uiterlijk begin november 2014 moet de klus klaar zijn, zodat ondernemers en bezoekers geen overlast ondervinden als ze inkopen willen doen voor de feestdagen. Het deel voor de Harense Smid volgt begin 2015.” Volgende week gaan de voorbereidende werkzaamheden aan de gas- en waterleiding van start. Daarvoor moet de Dr. Willem Dreeslaan op 25 maart tussen 08.00 en 16.00 uur worden afgesloten voor doorgaand verkeer
siayobo9yyedb1fhxd42be29y
KLIK HIER voor de impressies in grootformaat