Dag van de Leerplicht: Schoolontbijt voor leerlingen van het Cambreur College

Foto:

De gemeente Dongen heeft wederom  aandacht geschonken aan de landelijke Dag van de Leerplicht. Om het belang van goed onderwijs te benadrukken brachten wethouder Bas Evegaars en mevrouw M. Ploegman, leerplichtambtenaar van de gemeente Dongen, op woensdag 19 maart in alle vroegte een bezoek aan het Cambreur College. Daar hebben ze samen met 200 leerlingen een smakelijk ontbijt genuttigd.

De wethouder hield de rode kaart op zak, want alle leerlingen waar op tijd op school. 
Het ontbijt was een cadeautje van de gemeente Dongen aan de basis- en kaderleerlingen om het belang van het volgen van goed onderwijs te vieren. Evegaars benadrukte in zijn openingsspeech van de Dag van de Leerplicht dat school de basis, het fundament, van iedere carrière is. Hij is blij dat ons land een ‘leerrechtwet’ kent. Hij reikte daarom ook aan iedere leerling, een dikke tweehonderd, een spetterende beker uit met ‘hapklare spreuken’ die hout snijden. ‘Mijn school, mijn diploma, mijn carrière,mijn verhaal’. Deze acht woorden onderstrepen het behalen van de startkwalificatie voor iedere leerling. Het behalen van die gestelde eis zorgt ervoor dat jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt hebben en makkelijker een baan naar hun zin vinden. Evegaars sloot af met de woorden : “Smakelijk eten en een goed vervolg van de dag met deze lekkere basis.’  De Dag van de Leerplicht wordt voor de tiende keer georganiseerd .
leerplicht2
Leerplicht en kwalificatieplicht
Volgens de huidige leerplichtwet moeten kinderen verplicht naar school vanaf hun 5e tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden. Dit noemen we de volledige leerplicht. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of MBO2-diploma. Zo’n startkwalificatie zorgt ervoor dat jongeren een betere kans hebben op de arbeidsmarkt en makkelijker een baan naar hun zin kunnen vinden.
Geschiedenis van de leerplicht
In 1900 is de eerste leerplichtwet met 50 tegen 49 stemmen aangenomen. De wet moest kinderen beschermen tegen kinderarbeid. Vroeger moesten kinderen in fabrieken of op het land werken. Daardoor konden ze niet naar school. De leerplicht was vooral naar ouders gericht. Als zij hun kinderen toch lieten werken en niet naar school lieten gaan, kregen ze een boete. Ook nu nog beschermt de leerplichtwet de jeugd als het gaat om het recht om te leren. Je zou dus ook van een ‘Leerrechtwet’ kunnen spreken.