Burgemeester doet aangifte van aanzet tot ronselen van stemmen

Foto:

Burgemeester René van Diessen heeft vanmiddag bij de politie aangifte gedaan van het aanzetten tot, dan wel uitlokking van, het ronselen van stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande. in een persverklaring laat Martin Montens, lijsttrekker van het democratisch Podium, weten dat hij degene is tegen wie de aangifte loopt.   “Onder indruk van het gedoe rondom de nummer 2 van de kieslijst Rien van Iersel heb ik een interne mail verstuurd naar de leden van onze partij. In deze mail vraag ik aandacht voor het instrument van de volmacht, niets meer en niets minder. Ik heb mij niet gerealiseerd dat hierbij sprake zou kunnen zijn van enige vorm van ronselen, anders had ik het zeker niet gedaan.” aldus Montens

 In een persbericht van de gemeente wordt vermeld: “In artikel Z8 van de Kieswet staat: ,,Degene die stelselmatig personen aanspreekt of anderszins persoonlijk benadert teneinde hen te bewegen het formulier op hun stempas bestemd voor het stemmen bij volmacht, te ondertekenen en deze pas af te geven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de derde categorie.’’

Email
In de Kieswet en het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende handelingen strafbaar gesteld die met verkiezingen te maken hebben. De burgemeester heeft een email ontvangen waarin een oproep wordt gedaan om – bij in de eigen omgeving bekende personen – stemgerechtigden actief te benaderen tot het afgeven van een volmacht om te stemmen voor de verkiezingen van morgen, wanneer zij zelf niet willen of kunnen stemmen.
Onderzoek
Het is aan de officier van justitie om te bepalen of er daadwerkelijk strafrechtelijke vervolging plaats zal hebben. Daartoe wordt nu een onderzoek gehouden met hoor en wederhoor. Gedurende dat onderzoek zal de burgemeester geen nadere, inhoudelijke mededelingen doen