Help…op wie moet ik stemmen?

Over precies een week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uit de enquête die de lokale media afgelopen weekend hielden bleek dat er in Dongen nog ontzettend veel zwevende kiezers zijn. Het verkiezingsdebat van 10 maart heeft daar nog niet veel aan veranderd. De verkiezingsprogramma’s hebben her en der nogal wat overeenkomsten en dat maakt het niet gemakkelijker om een keuze te maken. dongen.nieuws.nl vroeg de partijen daarom waar hun onderscheidend vermogen ligt. Wat zijn de zaken waar ze anders zijn dan andere partijen?  Hieronder vindt u de antwoorden. Een hulpmiddel voor de zwevende kiezer…… De vraag aan de partijen was: 

Wat zijn de punten waarmee uw partij zich duidelijk onderscheidt van andere partijen, met andere woorden: geef enkele redenen waarom de Dongenaren juist op uw partij moeten stemmen op 19 maart en niet op uw collegae?
Lijst 1: Volkspartij Dongen

ijm40syduonnqnplyqg6cj3jr
DOEN VOOR DONGEN
Doen voor Dongen, dat is ons verkiezingsthema. Want doen is de beste manier van denken over de toekomst van Dongen. De afgelopen vier jaar is er teveel gepraat en te weinig gerealiseerd. In ieder geval op de hoofdthema’s: mfa, beljaart, afval, onderwijs en de lokale woningmarkt. Daar is nauwelijks iets aansprekends op bereikt. Het wordt tijd om door te pakken. Dat is onze  missie voor de toekomst. Kritisch nadenken,  knopen doorhakken en doen. Daarin onderscheiden we ons in ieder geval van de coalitie de afgelopen periode!  
STABIELE LOKALE BESTUURDERSPARTIJ
De Volkspartij Dongen is al decennia (50 jaar) de grootste, en onafhankelijke, lokale partij in Dongen. En daar zijn we trots op. We leveren vakkundige bestuurders, en zijn een stabiele partij. Zonder landelijke richtlijnen of principiële uitgangspunten zoals bij landelijke partijen wel het geval is. Wij doen het voor de inwoners van de gemeente Dongen, waarbij we ons in het bijzonder sterk maken voor de zwakkeren in onze samenleving.
Daarin onderscheiden we ons dus van de andere partijen, óók regionaal! 
ONS DNA 
Dichtbij, zichtbaar en aanspreekbaar. Op straat, of bij de verenigingen, niet voor niets ons DNA. De lijst van de Volkspartij Dongen onderscheidt ten opzichte van de andere partijen, door het hoogste gehalte aan mensen uit alle geledingen van de Dongense verenigingen. Die worden ook ná de verkiezingen  actief betrokken bij besluiten. Dit geeft een breed draagvlak en daarin zijn we uniek. Dongenaren kunnen bij ons terecht met hun vragen en problemen. Niet voor niets staan we de eerste zaterdag van de maand bij het Looiersplein met PRAAT OP STRAAT. Dat doen we niet alleen in verkiezingstijd, maar altijd. Ook daarin zijn we uniek! Daarin onderscheiden we ons dus van anderen.
WE MAKEN ONS HARD VOOR VERENIGINGEN 
Verenigingen hebben het zwaar: bezuinigingen op subsidies zorgen voor moeilijke tijden. De Volkspartij Dongen vindt, dat het goed functioneren van verenigingen van essentieel belang is voor Dongen en wil hen zoveel mogelijk ontzien bij verdere bezuinigingen. Daarnaast wil de Volkspartij Dongen de verenigingen zoveel als mogelijk ondersteunen bij hun activiteiten. Daarin onderscheiden we ons dus van anderen.
Lijst 2: Dongense VVD

zsoe92t6r763h4vu7wlik93an
De Dongense VVD is een partij door en voor ondernemende mensen. Mensen die houden van aanpakken en die kansen zien in plaats van bedreigingen. Aanpakken is ook wat wij in de afgelopen periode hebben gedaan: Het huishoudboekje is op orde, de financiële risico’s zijn aangepakt, acties voor de bouw in Dongen en het verwarmingsprobleem in de Beljaart, ruimte gegeven aan verenigingen om hun kantine open te mogen houden, vergevorderde voorbereiding voor taken zorg en jeugd, en ga zo maar door….. 
Dat willen we ook in de komende periode blijven doen. Maar dat kan alleen als vrijheid en veiligheid  geborgd is.  Daarom vindt u in ons verkiezingsprogramma veel aandacht voor veiligheid en voor ruimte voor onze inwoners om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Dat geldt voor individuele personen, onze mantelzorgers, maar ook voor verenigingen en voor bedrijven. Allen tezamen zijn wij de motor van Dongen.
De Dongense VVD heeft echt invloed op het dagelijks bestuur van de gemeente. Wij zorgen voor integere bestuurders in de raad en in het college, bestuurders die allen actief zijn in verenigingen en zorgtaken in Dongen. 
Lijst 3: CDA

tz2dtpf1gomiu11ccxw04amep
Waarom CDA Dongen-’s Gravenmoer ?
Profiteren van een landelijk netwerk
CDA Dongen – ’s Gravenmoer is een lokale partij met een landelijk netwerk. We geven een lokale invulling aan het CDA gedachtegoed.  We maken dankbaar gebruik van het uitgebreide provinciale- en landelijke netwerk. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanleg van de Provinciale weg N629 en geluid- en stankoverlast van het industrieterrein. Samen met Provinciale Staten oefenen wij druk uit om tot een oplossing te komen.
Bestuurderspartij
CDA Dongen – ’s Gravenmoer is een bestuurderspartij met ervaring.  Een partij die zich in het “midden” bevindt met aandacht  voor de toekomst van inwoners en hun omgeving. 
Vanuit het landelijke netwerk worden we opgeleid en zorgen we voor de constante factor. 
Een stabiel bestuur is een belangrijke voorwaarde om een zelfstandige gemeente te kunnen blijven.
Solidariteit
Het CDA staat voor een sociaal beleid waarbij voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn; niemand mag worden uitgesloten. Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan doet mee, lukt dat niet dan zorgen we voor elkaar. 
Lijst 4: Democratisch Podium

lafnfpnsimjtpdk6xu71d42mo
Het Democratisch Podium staat voor
Meedenken, meepraten en meedoen in Dongen
We willen dat u kunt blijven meedenken, meepraten en meedoen. Het gaat over uw gemeente, uw dorp, uw buurt, uw leefomgeving; én die van uw buren. In Dongen doen we het samen. We gaan voor samenwerking zowel binnen Dongen, als in de regio. 
Gebruik van de Dongense ruimte
Het Democratisch Podium hecht veel waarde aan duurzaamheid en het behoud van de dorpse karakters. Het gebruik van de ruimte past bij onze bevolkingsopbouw, leidt tot economische versterking en biedt ondersteuning voor sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. 
De openbare ruimte is van ons allemaal
De omgeving is van ons allemaal. Een plek die ons aantrekt, uitdaagt, inspireert en rust geeft. U en de gemeente zorgen samen voor veiligheid op straat, duurzaam onderhoud en een openbare ruimte die ingericht blijft voor toekomstig gebruik.
Milieu en bouwen
Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Dat weegt zwaar bij bouwen, energie & klimaat, activiteiten en ontwikkeling van de ruimte, zowel binnen de bebouwde kom als in ons waardevol buitengebied.
Samen werken, samen deelnemen
Iedereen, van jong tot oud, moet kunnen blijven meedoen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk bent. Als u dit (tijdelijk) niet kunt, krijgt u ondersteuning, begeleiding, zorg of financiële hulp van de gemeente. Belangrijk hierbij is dat dit bijdraagt aan het weer zo snel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk worden, rekening houdend met uw financiële draagkracht. 
Jezelf blijven ontplooien
Alle inwoners van Dongen, van jong tot oud willen we voldoende kansen bieden om zich blijvend te ontplooien tot een zelfstandig en volwaardig deelnemer in de samenleving. Dat begint al in de kinderopvang en kan uitmonden bij de volwasseneneducatie.
Elkaar ontmoeten in Dongen
Verenigingen hebben een belangrijke rol in de samenleving. We willen initiatieven van verenigingen, instellingen en inwoners blijven stimuleren en ondersteunen om elkaar binnen Dongen te kunnen blijven ontmoeten. 
Veilig wonen, leven en werken 
We willen samen met u blijven zorgen voor een veilig Dongen om in te wonen, te leven en te werken. Als er zich een calamiteit voordoet, dan heeft de gemeente een goed voorbereide crisisorganisatie klaarstaan. 
Betaalbaar houden
We werken aan een toekomstperspectief voor de volgende generatie in Dongen. We koppelen politieke doelen aan een solide financieel systeem: blijvend investeren om de basiskwaliteit van de samenleving te borgen. We schuiven de rekening niet door naar onze kinderen.
Lijst 5: Partij van de Arbeid

vu3px4l7qw4cvtgo76gqdsbu4
Solidair, zeker nu! Links Dongen kiest PvdA. 
Dromen voor Dongen en pas slapen als ze zijn uitgevoerd. Roosje
Dongen blijft zichzelf, niet te groot en niet te klein. Er wonen actieve mensen in prettige buurten met een goed hart voor Dongen en voor elkaar. Er is veel gezelligheid, met tal van activiteiten. Sport is bereikbaar en betaalbaar. Niemand valt buiten de boot, wie ondersteuning nodig heeft, kan daarop rekenen. Er zijn volop voorzieningen voor verenigingen en er is een multifunctioneel centrum van goede kwaliteit waar iedereen zich thuis voelt. We zijn trots op de jongeren in Dongen. Zij volgen een studie of werken. Dongenaren die dat kunnen, zijn aan het werk. En anders blijven zij zoveel mogelijk actief, met stages, vrijwilligerswerk of volgen een opleiding. Het is laagdrempelig om in onze gemeente een bedrijf te starten. ZZP’ers houden eenvoudig en op een moderne manier (thuis) kantoor. Dongen is een energieneutrale gemeente. Genoeg gedroomd, de PvdA wil dit realiseren! We nemen onze verantwoordelijkheid en onderscheiden ons door een mix van jonge talenten en oudere ervaren bestuurders die zich met hart en ziel inzetten. We luisteren, gaan in gesprek en bezoeken regelmatig alle wijken en dorpen. De PvdA handelt als lokale afdeling volgens de grondbeginselen en idealen van de sociale democratie. We tonen ook lef door ons lokaal te onderscheiden. Het belang van Dongen staat altijd voorop. Lees ons verkiezingsprogramma op www.pvdadongen.nl
Dongen daar maken we werk van. Roosje
Maatwerk en persoonlijke begeleiding bij het vinden van werk vindt de PvdA belangrijk. 
In Dongen kun je elkaar niet missen. Roosje
Ondersteuning als je dat nodig hebt en zorg voor elkaar vindt de PvdA belangrijk. 
De jeugd van Dongen krijgt de toekomst. Roosje
Een positief jeugdbeleid en goed onderwijs vindt de PvdA belangrijk. 
Dongen is in topvorm. Roosje
Sport en daarmee een gezonde leefstijl vindt de PvdA belangrijk, bijvoorbeeld door te proberen het schoolzwemmen terug te brengen in het basisonderwijs.
Da’s (ge)woon Dongen! Roosje
Bijzondere woonprojecten, zoals Particulier Collectief Opdrachtgeverschap, aanjagen vindt de PvdA belangrijk.
MFA. In Dongen geloven we niet in sprookjes. Doornroosje
Een betaalbare Multifunctionele Accommodatie  op korte termijn realiseren bij voorkeur met ruimte voor Theek5 en het Kunstpodium vindt de PvdA belangrijk.
Dongen heeft volop energie. Roosje
De energieproblemen in De Beljaart oplossen vindt de PvdA belangrijk. 
Waarom moeilijk doen als het op z’n Dongens kan. Roosje
Dongenaren beter betrekken bij de politiek, bijvoorbeeld door de raadsvergadering live via internet te laten volgen, vindt de PvdA belangrijk. 
Bezuinigingen? Iedereen telt mee. Roosje
De PvdA vindt investeren in Dongen, de lastendruk beperken  en streven naar efficiëntie belangrijk, bijvoorbeeld door te kiezen voor maximaal drie wethouders.
Foto boven: Michiel Wijnbergh