Gouden knoop voor Joop Velthoven

Woensdagavond  heeft burgemeester René van Diessen een Gouden Knoop uitgereikt aan oud-wethouder Joop Velthoven. De heer Velthoven ontving de gouden knoop als blijk van grote waardering voor zijn jarenlange (van 1999 – 2014) tomeloze inzet als wethouder voor de gemeente Dongen. Gedurende deze periode heeft Joop Velthoven gebouwd aan de toekomst van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen – Vaart.

Burgemeester Van Diessen heeft de knoop overhandigd tijdens de bijeenkomst voor genodigden en inwoners van de gemeente Dongen in het gemeentehuis ter gelegenheid van het afscheid van Velthoven, die eind januari zelf ontslag nam toen vier partijen uit de Dongense gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen hem indiende. 
Vele honderden Dongenaren en relaties van buiten  kwamen Joop Velthoven deze avond de hand schudden om hem te bedanken voor 15 jaar inzet voor de publieke zaak in Dongen. Mooie woorden waren er niet alleen van burgemeester van Diessen. Ook ZLTO voorzitter Mieke broeders-Habraken, Brigite van Haaften-Harkema, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, Jacques van der Aa, bestuurslid Waterschap Brabantse Delta en André Vonk, fractievoorzitter CDA Dongen – ’s Gravenmoer staken de loftrompet over de prettige samenwerking met Velthoven en de grote passie waarmee deze zich aan de publieke zaak heeft gewijd.
wko55xuzfsyfo4pa1h5ir7d7k
Het decor voor de festiviteiten was de sfeervol aangeklede en verlichte hal van het gemeentehuis waar een grote ‘muur’ vol foto’s opgesteld was van Joop Velthoven door de jaren heen. Een heuse Wall of Fame! In zijn slotwoord dankte Velthoven de vele bezoekers en gaf hij aan de wrok die er was vanwege het niet geplande afscheid achter zich te laten en vooral met trots terug te kijken op de vele zaken die er in de laatste vijftien jaar onder zijn bestuur gerealiseerd zijn. Een minutenlange staande ovatie was zijn deel.
Hieronder de afscheidsspeech van de burgemeester.
lbduihdm0f8a30mc52074qikp
Beste mensen, wist u dat … 
Joop Velthoven vroeger profvoetballer wilde worden. Hij voetbalde in Rotterdam, de stad van zijn hart, bij Xerxes. Deze club  is in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal een beroemde, traditierijke club, die bekend staat als een kweekvijver van talent. Willem van Hanegem heeft gevoetbald in het blauw-wit van Xerxes. En Leo Beenhakker, Faas Wilkes, Coen Moulijn. En niet te vergeten: Joop Velthoven. Hij was zeer bedreven met de bal en zeer fanatiek. Hij wilde de top halen in Rotterdam: Feyenoord. Nederlands elftal? Maar op een dag moest hij ongelooflijk hard trainen. De trainer liet zijn spelers rondjes lopen, en nog één, en nog één, enzovoort. Joop kwam helemaal afgepeigerd thuis, zijn knieën deden er pijn van. En zijn vader zei: Nu is het afgelopen met dat voetbal, dat vraagt veel te veel van mijn zoon

We mogen de vader van Joop dankbaar zijn. Anders was Joop nooit in de politiek terecht gekomen. Ik heb Joop als voetballer nooit zien spelen en ik vraag me af welke positie hij had. Die van spits? Want spitsvondig was hij en hij scoorde graag. Of van verdediger? Hij verdedigde zijn beleid met verve. Of misschien toch van middenvelder? Want: als politiek bestuurder was hij een verbinder. Hij zorgde ervoor dat er steeds een goede aansluiting was Tussen gemeente Dongen en inwoners, tussen college en gemeentelijke organisatie, tussen burgemeester en wethouders onderling, tussen Dongen en de regio.

fe7u486yic8gpw5l0a6w1n31b

Joop groeide op in hartje Rotterdam in een gezin met twee broers en twee zussen. In 1977 kwam hij in ’s Gravenmoer wonen, waar hij ‘Hoofd der School’ werd op de protestant-christelijke basisschool: Burgemeester Koopman. In 1990 begon zijn werk in het openbaar bestuur. Hij was medeoprichter van de plaatselijke CDA in ’s Gravenmoer. In dat jaar werd hij fractievoorzitter van de CDA-fractie in  ’s Gravenmoer. Joop zat twee periodes in de raad.
Deze periodes duurden tot aan de gemeentelijke herindeling van 1997. 

Na de verkiezingen van 1999 werd Joop Velthoven benoemd tot wethouder van de gemeente Dongen (13 april 1999). Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002, 2006 en 2010 bekleedde hij deze functie. Zijn portefeuille omvatte al die jaren de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, monumentenzorg, archeologie en grondbeleid. 


Joop Velthoven: Wat je noemt: een ‘op en top’ bestuurder. 24 uur per dag en 7 dagen in de week wethouder. Scherp en met een enorme dossierkennis. Hij ging problemen niet uit de weg (en werd daar niet altijd populair van…),
– strak naar humor
– bestuurder met passie voor ruimtelijk beleid
– Gebrand op versterken van de kwaliteiten van alle onze kernen.
– Als wethouder heeft hij bijna 15 jaar lang gebouwd aan de toekomst van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart
– Vaak heeft Joop de eerste steen gelegd.
– Daarom hebben we vandaag hier vandaag een Wall of Fame gemaakt.
– Deze muur hangt vol met teksten en foto’s van projecten die mede tot stand zijn gekomen door de inbreng van Joop.

Elzenweide
Een nieuwbouwwijk in ’s Gravenmoer, die het mogelijk maakt dat ook de jongere generaties in ’s Gravenmoer kunnen blijven wonen. 

Meester Janssenweg
Een nieuwbouwwijk in Dongen-Vaart, die het mogelijk maakt dat ook de jongere generaties in De Vaart  kunnen blijven wonen.

Ecologische verbindingszone De Donge om Dongen
Een prachtige beleefroute in het buitengebied, inmiddels ontdekt door vele wandelaars en fietsers.

Oude Kerk
Een zeldzame ruïne, een van de weinige in Nederland. Mede dankzij steun gemeente bewaard gebleven.

GfK
Behoud van een toonaangevend onderzoeksbureau: economische impuls voor Dongen en een nieuwe entree voor onze gemeente aan de Middellaan.

Dongen op de kaart zetten
Verrassend Dongen: samen met ondernemers de toeristisch-recreatieve sector een impuls gegeven. Onder andere door de jaarlijkse Verrassend Dongen-dag.

Oprichting groep vrijwillige wandelgidsen (ambassadeurs voor onze gemeente, ze hebben inmiddels honderden mensen rondgeleid).

Cultuurhistorie
Grenspalen: de historische grenslijn tussen Holland (’s Gravenmoer)  en Brabant (Dongen) weer zichtbaar gemaakt d.m.v. eikenhouten grenspalen. Project heeft inmiddels navolging in gemeente Waalwijk. Andere gemeenten (zoals Heusden) zijn geïnteresseerd.

Fruitbomen: van oudsher gezichtsbepalend voor ’s Gravenmoer. De fruitbomen keren weer terug dankzij project gemeente en Platform Langstraat.
 
Leerindustrie: Behoud historie leerindustrie in combinatie met nieuwe bestemmingen: bv. woningbouw in Smits schoenfabriek en meer recent: nieuwbouw De Hoogt en Gerba Windsor.

Duurzaamheid
Bedrijventerrein De Wildert: met Coca-Cola en Ardagh Glass zoeken naar duurzame oplossingen voor restwarmte en daarmee behoud van bedrijven voor Dongen. 

Volkshuisvesting
Kansen voor alle doelgroepen, zoals:
Starters, die met de Opstartlening een steuntje in de rug krijgen.
Starters, die gesteund door wooncorporatie en gemeente (voordelig) in eigen beheer kunnen bouwen.
Senioren: eigentijds zorgcomplex de Volckaert (met mix aan voorzieningen, waardoor alle leeftijden hier komen, denk bv. aan het zwembad en de zwemlessen).
Gezinnen: in alle kernen nieuwbouw-eengezinswoningen met een tuin. 

z0z6cwi2wedfgmnt455um4bm4

Joop, er wacht nog een nieuw leven op je.
Met veel meer tijd voor vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Geniet daar met volle teugen van.

zizthuchrb895m8bcei5xxdes