Bedenk een cadeau voor Dongen

Foto:

Op 3 juni 2014 is het exact 100 jaar geleden dat de eerste woningbouwvereniging in Dongen werd opgericht: De Rooms Katholieke  Woningbouwvereniging “De Goede Woning”. Het 100 jarig bestaan viert Vieya Wooncorporatie samen met u, huurders en inwoners van Dongen. Want we zetten ons al 100 jaar in voor onze huurders en voor woningen waar de bewoners zich thuis voelen. In de eerste jaren gebeurde dat vooral door het bouwen van betaalbare woningen. Nu, 100 jaar later, zijn we een partner op het brede gebied van wonen, leefbaarheid, zorg en welzijn. Al een eeuw onderdeel van de Dongense samenleving; en ook in de toekomst kiezen we voor verbondenheid met  Dongen, de Dongenaren en onze lokale partners. 

Wie jarig is trakteert! 
Wij willen onze verjaardag vieren door ondersteuning te bieden aan bewonersinitiatieven 
die passen bij onze doelstellingen. Geen groot eenmalig feest voor relaties en medewerkers, maar een blijvend cadeau voor de Dongense gemeenschap. Want we vinden het belangrijk dat ons cadeau bijdraagt aan de leefbaarheid van Dongen. Wat ons cadeau wordt, bepaalt u! 
We willen graag van u horen welk cadeau de leefbaarheid in Dongen ten goede komt. 
Hieronder doen we enkele suggesties, maar u heeft zelf vast veel betere ideeën! 
– Kunstwerk 
– Bomen planten 
– Speeltoestel 
– Social Sofa 
– Buurt opfleuren met bloembakken 
– Ontmoetingspleintje 
– Kiosk in het park 
Hoe doe ik mee? 
Uw initiatief moet een blijvende bijdrage leveren aan het prettig samenleven in Dongen. 
Als u een leuk idee heeft, kunt u dat tot uiterlijk 19 maart 2014 insturen naar Vieya, 
t.a.v. mw. A. Jansens, Min. Goselinglaan 8, 5103 BJ Dongen. Of u stuurt een mail naar 
[email protected] Geef een duidelijke beschrijving van uw plan, idee, initiatief, project 
of activiteit. Bepaal zelf hoe u het wilt noemen. Geef duidelijk aan op welke plaats iets 
geplaatst, verbeterd of veranderd moet worden en maak zo nodig een tekening. 
 
Wie bepaalt wat het cadeau wordt? 
Valt de keuze op een tastbaar, blijvend object, dan krijgt dit een plek in de openbare 
ruimte. Vandaar dat ook de gemeente Dongen wordt betrokken bij dit initiatief. 
Na de inschrijftermijn bepaalt een jury wat het uiteindelijke cadeau wordt. Om een 
verantwoorde keuze te maken, heeft Vieya enkele Dongenaren bereid gevonden te 
helpen bij de beoordeling van de ideeën. Deze ‘jury’ bestaat uit: Sander Spiering 
(Teamleider Realisatie en Beheer gemeente Dongen), Pieter den Boer (voormalig 
bestuurslid Heemkundekring), Claartje De Nijs (coördinator Stichting Richting), Hans 
Zimniak (film- en documentairemaker), Bart van Kerkhof (dongen.nieuws.nl) en Ria 
Verboven (Bewoners Belangen Vereniging). Zij beoordelen samen met Vieya de inzendingen op basis van de voorwaarden, de  originaliteit, de uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid. De keuze van de jury is bindend. 
Laat u horen! 
Wij hopen vele creatieve, originele, uitvoerbare ideeën te ontvangen. Zodat ons cadeau 
echt een cadeau voor Dongen wordt. En we kunnen laten zien dat we in Dongen dingen 
samen doen! 
Foto: een ingemetselde plaquette bij de eerste oplevering van een woning in 1915