Onrust bij Democratisch Podium

Foto:

Tien dagen voor de verkiezingen lijkt de eensgezindheid bij het Democratisch Podium ver te zoeken. Vandaag werd bekend dat partijvoorzitter Ernie van Dooren anderhalve week geleden met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap heeft opgezegd en uit het bestuur is gestapt. Van Dooren was het niet eens met een document wat ter ondertekening is voorgelegd aan de de eerste vijf mensen op de kandidatenlijst en aan wethouderskandidaat Bas Evegaars. Met een handtekening onder dat document geven de kandidaten onder meer aan dat ze akkoord zijn met de voorgedragen wethouder-kandidaat en dat ze daarmee kunnen samenwerken. Verder beloven de ondertekenaars dat ze hun raadszetel opgeven als ze, om wat voor reden dan ook, de partij verlaten. Volgens van Dooren zou het niet ondertekenen van de ‘overeenkomst’ vergaande consequenties kunnen hebben. Hij schrijft in de brief: “Als bestuursvoorzitter ben ik het hier niet mee eens omdat ik vind dat je met elkaar in gesprek moet gaan op het moment dat er verschil van mening is en daar als volwassenen afspraken over moet maken. Dat zie ik als een van de grondbeginselen van de partij en van menselijke omgangsvormen.” 

Van Dooren, één van de mede-oprichters van de partij,  noemt het zelfs ongrondwettig om een verklaring te laten tekenen waarin een raadszetel aan de partij vervalt bij het verlaten van de partij. “Staatsrechtelijk mag een raadslid na beëindiging van het lidmaatschap van een fractie, c.q. partij of na vervallenverklaring van het lidmaatschap zijn zetel behouden en zelfstandig (of anderszins) als raadslid verder gaan). Hij of zij is namelijk gekozen ‘zonder last of ruggespraak’. ” aldus van Dooren, die aangeeft zich niet schuldig te willen maken aan het plegen van een onrechtmatige handeling.
Op de website van  BN De Stem geeft Rien van Iersel, de nummer 2 van de kandidatenlijst, aan niet van plan te zijn de verklaring te ondertekenen. “Deze kwestie is ingegeven door wantrouwen en in een sfeer van wantrouwen kan ik als raadslid niet functioneren.” aldus van Iersel.  Lijsttrekker Martin Montens (foto links)  geeft desgevraagd aan dat dit wat hem betreft een interne kwestie is. “Van Dooren is op 9 december tot voorzitter gekozen en klaarblijkelijk heeft het hem niet gebracht wat hij ervan verwacht had. Het bestuur heeft in meerderheid van stemmen een besluit genomen waar van Dooren niet achter stond. Daarop heeft hij zelf zijn conclusies getrokken.”
Foto: Jan Stads / Pix4Profs