Enquête: hoe beleeft Dongen de politiek?

Afgelopen zaterdag hielden de  Dongense media dongen.nieuws.nl, Weekblad Dongen en dongenhomespot.nl in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart een gezamenlijke enquête onder enkele honderden Dongenaren. Doel van de enquête was om in kaart te brengen òf en hoe de lokale politiek hier in de gemeente Dongen beleefd wordt. Hieronder ziet u de, soms verrassende, resultaten van deze enquête. Om een duidelijk beeld te kunnen scheppen van de politieke beleving van de Dongenaren zijn deze in vier leeftijdscategorieën verdeeld. Allereerst is er de groep van 18 – 25 jaar, daarna de groep van 26 – 39 jaar. De andere categorieën  zijn die van 40 – 59 jaar en 60+. 

18-25 jaar
Slechts een zeer beperkt deel van deze leeftijdscategorie volgt de lokale politiek een klein beetje. Veel jongeren geven aan geen idee te hebben waar de gemeenteraad van Dongen zich op dit moment mee bezighoudt. Landelijke partijen zijn bij jongeren bekender dan de plaatselijke, al is voor de meesten niet duidelijk waar de diverse partijen voor staan. Bijna geen enkele ondervraagde uit deze categorie kan namen noemen als er gevraagd wordt om lijsttrekkers of wethouderskandidaten. De meeste jongeren geven aan wel te zullen gaan stemmen op 19 maart, maar slechts een enkeling weet daarbij al op welke partij dat zal zijn.
26-39 jaar 
De politieke interesse in deze leeftijdscategorie ligt al weer wat hoger en als gevraagd wordt naar de actuele onderwerpen waar de gemeenteraad zich op dit moment bezighoudt komen vaak de Beljaart en de komende transities naar voren. De partijen die in Dongen in de gemeenteraad zitten zijn bij het grootste deel wel bekend. Opvallend is dat veel ondervraagden denken dat ook de SP nog steeds een plek heeft in de Dongense gemeenteraad. Zelfs D’66 wordt door een enkeling nog genoemd. De partijprogramma’s zijn voor de meesten onbekend en datzelfde geldt voor de lokale politici. De namen die door deze groep het meest worden genoemd zijn die van Bea van Beers en Piet Panis. De laatste is trouwens met grote afstand de meest bekende en genoemde Dongense politicus in alle categorieën. in de categorie ondervraagden van 26 tot en met 39 jaar weet iets meer dan de helft van de kiezers al wel op wie ze gaan stemmen
rlg9euqff6k4xmtgbtrdjuq5h
Piet Panis, de ‘meest bekende’ politicus
40-59 jaar
Kiezers in deze leeftijdscategorie zijn weer wat meer geïnteresseerd in de lokale politiek. Ze kennen de deelnemende partijen en een groot deel van de lijsttrekkers en wethouderskandidaten, met als uitschieter wederom Piet Panis. Goede tweede is wethouder Ad van Beek (VVD), gevolgd door André Vonk (CDA) en René Jansen (VPD). De ondervraagden noemen de Beljaart en het MFA als meest actuele onderwerpen. Bijna iedereen in deze categorie geeft aan te zullen gaan stemmen, waarbij de VPD de meest populaire partij lijkt. In deze groep zitten echter procentueel gezien nog veel zwevende kiezers. De partijprogramma’s zijn ook in deze groep niet erg bekend.
60+
De zestigplussers vormen een steeds groter wordende groep. Traditioneel was dit een groep die het CDA welgezind was. Die partij lijkt het nu echter te moeten gaan afleggen tegen de Volkspartij Dongen en, iets mindere mate, de Partij van de Arbeid. Opvallend is dat het Democratisch podium bij deze leeftijdscategorie ondergemiddeld scoort. Wellicht een gevolg van het feit dat lijsttrekker Martin Montens door de zestigplussers weinig genoemd wordt en dus bij deze groep kiezers nog niet erg bekend is. De Dongense ouderen volgen de lokale politiek goed en weten volgens eigen zeggen ook goed waar de diverse partijen voor staan. Ook hier zijn voor de partijen nog een aantal zwevende kiezers te ‘scoren’.
zwea70a5iy7f357fgvcx54zjl
Algemeen
Tijdens de enquête kwamen spontaan diverse reacties los die we u niet willen onthouden. Ook de beleving van de landelijke politiek lijkt zijn uitwerking te gaan hebben op de plaatselijke resultaten
“Ik stem niet, dat heeft geen enkele zin, want beloftes worden toch niet nagekomen…”
“Kan ik hier niet op de PVV stemmen? Oh, dan stem ik niet!”
“Het is zo’n besloten clubje, ze zijn niet zichtbaar voor het publiek. Tot aan de verkiezingen, dan gaan ze allemaal ineens ballonnen en pennen uitdelen…”
“Ik ben boos en teleurgesteld in de politiek. Je wordt in Dongen net zo hard gepakt als landelijk…”
Conclusie
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat een groot deel van de Dongense kiezers zich niet enorm verdiept in de diverse verkiezingsprogramma’s. Men kiest op basis van de ‘grote lijnen’ die men bij de partijen meent te herkennen. De Volkspartij Dongen lijkt de grote favoriet bij de 40 plussers, terwijl de PvdA in de groep 26-39 erg goed lijkt te gaan scoren. De VVD scoort redelijk constant bij alle leeftijden en lijkt licht favoriet bij de jongeren. Er lijkt nog werk aan de winkel voor het CDA, dat ondanks een redelijke score bij de 60 plussers, ook daar voorbij gestreefd lijkt te gaan worden. Het Democratisch Podium is vooral sterk in de leeftijdscategorie 40-59 maar mist nog populariteit in de categorieën daaronder en daarboven. 
Gelijktijdig met deze politieke enquête werd er een opiniepeiling gehouden om erachter te komen hoe de verhoudingen op dit moment liggen. KLIK HIER voor de resultaten van deze peiling 
Foto’s: Jan Stads / Pix4Profs