Martijn Blogt: Dongen krijgt het voor de KIEZEN! 19 maart .a.s.

Foto:

Dongen is een dorp waarin nogal wat gebeurt. Veel actieve Dongenaren blijven permanent zorgen voor interessante ontwikkelingen in de politiek, het verenigingsleven, de plaatselijke evenementen en andere lokale initiatieven. Martijn Messing, betrokken Dongenaar en onder meer voorzitter van de energie coöperatie Energie Dongen, deelt zijn gedachten over de ontwikkelingen in Dongen regelmatig met de bezoekers van dongen.nieuws.nl. Zijn blog vindt u hieronder.

Dongen krijgt het voor de KIEZEN! 19 maart .a.s.
19 maart mag u gaan stemmen. Omdat ik a.s. maandagavond 10 maart in de hal van het gemeentehuis het verkiezingsdebat mag leiden heb ik de afgelopen dagen eens om me heen gevraagd wat men van de lokale politiek vindt en waarop de Dongenaar gaat stemmen.
Misschien heb ik de verkeerde mensen aangesproken maar ik heb er niet een gehoord die zeer te spreken is over de politiek. Nationaal niet maar zeker lokaal ook niet. Een veel gehoorde opmerking is dat men zich niet serieus genomen voelt en niet weet waarvoor een wethouder en/of een partij nu echt voor staat. Zo maar een paar quotes die ik mocht ontvangen.
‘ deze geweldige gemeente is er de grootste oorzaak van dat ons bedrijf failliet is gegaan’ of ‘ met Dongen daar wil geen gemeente mee samenwerken, dat is een bestuurlijke chaos’ of ‘ ik zou niet weten waarop ik moet stemmen, niemand heeft een duidelijke visie’ en ‘ze luisteren toch niet, ze gaan hun eigen gang’ en ‘het bastion aan de Hoge Ham is ondoorgrondelijk’ of ‘alles wat we aandragen verdwijnt toch in de vergetelheid’.
Ik ben er toen maar mee opgehouden, ik werd er eigenlijk een beetje droevig van. Toen BN de STEM mij belde met de vraag of ik 10 maart het verkiezingsdebat wilde leiden heb ik spontaan ja gezegd. Ik heb mezelf later pas de vraag gesteld ‘waarom eigenlijk?
Eerlijk gezegd herken ik me wel in de algemene indruk die veel mensen hebben. De lokale politiek staat te ver van de mensen af. De verkiezingsprogramma’s van de partijen zijn voor de leek erg abstract, ik denk zelf dat 80% van de kiezers ze niet eens leest en korte slogans op de verkiezingsborden zeggen niet direct iets over wat dat voor mij als inwoner betekent terwijl ik weet dat er grote structurele veranderingen aankomen. 
Ik ben zelf bijna 50 jaar en vraag me af wat er van de zorg over is als ik met pensioen mag, als ik ooit nog met pensioen mag. Ik weet ook dat als ik op mijn leeftijd nu werkloos zou worden ik dan minder dan 3% kans heb op een nieuwe baan. Ik weet ook dat mijn twee kinderen van nu 12 en 16 jaar in een heel andere wereld opgroeien dan waarin ik groot ben gebracht. Toen ik in 1965 werd geboren waren er bijvoorbeeld maar 3 miljard mensen op deze wereld, nu zijn er dat 7,1miljard en als mijn kinderen zou oud zijn als ik nu maar liefst 9 tot 10 miljard. Vliegen ze uit, gaan ze internationaal of blijven ze in Dongen? Waarom zouden ze? In 2024 is 50% van Dongen 55+ jaar. Hun werk zal dan bestaan uit het verzorgen van al die oudjes die achter elkaar in hun elektrische rollator boodschapjes gaan doen in een uitgestorven centrum? 
Ik heb ook ja gezegd omdat ik weet dat er in Dongen veel mensen zijn die zich willen inzetten voor een duurzaam houdbaar Dongen op veel terreinen zoals zorg, energie, werk, ondernemerschap, jeugd EN ik weet ook dat er veel mensen die wel actief zijn in de politiek naarstig zoeken naar een nieuwe manier van samenwerken tussen gemeenten en met de burgers op weg naar de toekomst. Als we niks doen, vast blijven zitten in oude denkkaders en de kloof tussen de politiek en de burger niet weten te overbruggen dan zal het steeds moeilijker worden een goed antwoord te geven op de vraag ‘waarom Dongen?’.
Ik beloof u, maandagavond poneer ik scherpe stellingen en uitdagende vragen aan de lijsttrekkers en kandidaat wethouders in de hoop op wat vuur in het debat om ervoor te zorgen dat u als kiezer weet waarvoor de partijen staan en hoe ze te werk gaan op weg voor uw toekomst.
Tot maandagavond 10 maart a.s.. Inloop 19.30u, aanvang 20u in het gemeente huis.
Martijn Messing