Belastingsamenwerking West-Brabant verstuurt gecombineerde aanslagbiljetten 2014

Foto:

Eind februari verstuurt de Belastingsamenwerking West-Brabant voor de eerste keer de gecombineerde aanslagbiljetten voor gemeentelijke belastingen 2014. Met ingang van 1 januari 2014 is de gemeente Dongen toegetreden tot Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). De BWB is een samenwerkingsverband tussen een aantal gemeenten in Westelijk Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta. 

De BWB verzorgt van de aangesloten organisaties de volgende belastingen:
gemeentelijke belastingen (onder andere onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting),
de waterschapsbelastingen en 
stelt de WOZ-beschikkingen vast.
Wat betekent dit voor u?
Tot en met 2013 werden de aanslagen rioolheffing en/of reinigingsrecht van de gemeente Dongen opgelegd en geïnd via de voorschotnota van het waterleidingbedrijf Brabant Water. Daarnaast ontving u van de gemeente Dongen een aanslag voor de onroerende-zaakbelastingen en/of hondenbelasting. De aanslag waterschapsbelastingen ontving u reeds van de BWB. 
U ontving dus meerdere belastingaanslagen van verschillende instanties. Vanaf 1 januari 2014 worden deze belastingen jaarlijks zoveel mogelijk op één gecombineerd aanslagbiljet geheven en geïnd door de BWB. U ontvangt het gecombineerde aanslagbiljet eind februari. 
Aanslagbiljet goed bewaren!
Op het aanslagbiljet staan de waardebeschikking en de verschillende belastingbedragen vermeld. De vastgestelde waarde is de heffingsgrondslag voor de OZB. Bewaar dit biljet goed, want als eigenaar van een woning heeft u de WOZ-waarde nodig voor de aangifte van uw inkomstenbelasting over het belastingjaar 2014.
Taxatieverslag
Indien u als belanghebbende een WOZ-beschikking en een aanslag onroerende-zaakbelastingen ontvangt en u wilt weten hoe de waarde is onderbouwd, dan kunt u een taxatieverslag opvragen. De snelste manier om het taxatieverslag te verkrijgen is via de digitale balie op de website van de BWB: www.bwbrabant.nl. Volg de instructies op het scherm. 
Let op: u kunt alleen een taxatieverslag opvragen van een pand, waarover u een beschikking hebt ontvangen. Bent u niet in het bezit van internet, dan kunt u het taxatieverslag ook telefonisch aanvragen.
Algemene Informatie
Behalve voor het opvragen van het taxatieverslag, kunt u in het WOZ- portaal ook informatie vinden met behulp van veel gestelde vragen. Informatie over het gecombineerde aanslagbiljet kunt u verder vinden op www.bwbrabant.nl en op de achterzijde van het aanslagbiljet. Zijn er hierna nog zaken die u niet duidelijk zijn, dan kunt u telefonisch informatie opvragen bij de BWB.
Contactgegevens BWB
De BWB is gehuisvest aan de Bredaseweg 211, 4872 LA Etten-Leur. Het postadres is: Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur. De BWB is op werkdagen geopend en telefonisch bereikbaar op 076 – 529 83 00: 
maandag t/m donderdag van 9:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 16:00 uur 
vrijdag van 9:00 – 12:30 uur
U kunt altijd een afspraak maken voor (telefonisch) contact buiten de openingstijden.
Foto: Novum