Ook in Peejelaand: Geen polsbandje? Geen alcohol! 

Foto:

Komend weekend barst het carnaval weer los. Om het voor iedereen een leuk feest te laten zijn, hebben de gemeente Dongen, de politie en Horeca Nederland, afdeling Dongen de handen ineengeslagen hoe om te gaan met het verstrekken van alcohol aan jongeren. Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol namelijk verhoogd van 16 naar 18 jaar. Door het gebruik van polsbandjes met carnaval wordt duidelijk of een jongere 18 jaar of ouder is en dus alcohol mag drinken. 

Jongeren tussen de 18 en 25 jaar krijgen bij binnenkomst in een horecagelegenheid, op vertoon van hun legitimatiebewijs, een polsbandje om. Dit polsbandje is van hoogwaardige kwaliteit en kan niet van de pols worden gehaald zonder het stuk te maken. Met het polsbandje kunnen deze jongeren alcohol kopen en drinken. Jongeren onder de 18, en met name de 16- en 17-jarigen, krijgen dit bandje dus niet. De 16- en 17-jarigen zijn echter wel welkom in de meeste horecagelegenheden, maar door het gebruik van de polsbandjes wordt in principe voorkomen, dat er alcohol aan hen wordt verstrekt.
Legitimatiebewijs
Het is dus belangrijk dat jongeren zich kunnen identificeren met hun legitimatiebewijs. Dat geldt ook voor uitgaan tijdens carnaval. Omdat de leeftijd van jong volwassenen vaak lastig te schatten is, wordt ook aan jongeren tot en met 25 jaar een bandje gegeven. Daarboven of daaronder is meestal wel duidelijk hoe oud iemand is. Het tonen van een legitimatiebewijs voorkomt onduidelijkheid over de leeftijd.
Strafbaar
Het kopen van alcohol door een volwassen en het vervolgens ‘doorgeven’ van het alcoholisch drankje aan een kind of vriend van 17 jaar of jonger is strafbaar. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar, die met alcohol worden betrapt, krijgen een boete van 45 euro. Voor 16- en 17-jarigen, die in het bezit zijn van alcohol, bedraagt de boete 90 euro. Ook horecaondernemers krijgen een boete als zij alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar. Het gebruik van polsbandjes moet dit zoveel mogelijk voorkomen. 
Controles
De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet. Ook tijdens carnaval zal de gemeente controles uitvoeren op naleving van deze wet. Een speciaal team van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) zal de komende tijd op pad gaan. 
————————————————————————————————————–
      karrewielad