Dorpsraad Klein-Dongen-Vaart stopt ermee

Foto:

Deze week werd bekend dat de dorpsraad Klein-Dongen-Vaart besloten heeft met onmiddellijke ingang de activiteiten te staken. De dorpsraad neemt het de gemeente kwalijk dat ze niet actief betrokken wordt bij besprekingen over de nieuw te bouwen brede basisschool in Dongen-Vaart. Vooral het plan om de activiteiten die nu nog in het jeugdcentrum plaatsvinden, ook in de toekomst over te hevelen naar het nieuwe gebouw, is bij de dorpsraad in het verkeerde keelgat geschoten.

Op vragen van collega website dongenhomespot antwoordt dorpsraad voorzitter Wiel Jeurninck: “het jeugdcentrum is het hart van dorp. Het opheffen daarvan is onbegrijpelijk.” Volgens Jeurninck was er regelmatig al ergernis over de manier waarop de gemeente met de dorpsraad omging . “We werden telkens voor het blok gesteld in tijd gezien. Wij willen besluiten goed en zakelijk aanpakken en de bevolking van het dorp er bij betrekken. De gemeente gunde ons daarbij niet de tijd die daar voor nodig is“ aldus Jeurninck, die ervoor past om plaats te nemen in een klankbordgroep. “Onlangs is gebleken dat  het gemeente-bestuur met partijen reeds lang in gesprek is en zaken aan het voorbereiden is. terwijl wij van nik s weten. We voelen ons dan ook niet serieus genomen door de gemeente.“
In een reactie zegt een woordvoerder namens de gemeente “Het college vindt het jammer dat de dorpsraad heeft aangekondigd om te stoppen. Juist omdat het college waarde hecht aan goede inwonerparticipatie en er lokaal in Dongen-Vaart belangrijke ontwikkelingen aanstaande zijn, zoals de bouw van een nieuwe school. Deze school is, in een brede vorm, belangrijk voor de toekomst en de leefbaarheid in de kern Dongen-Vaart. Behalve met het onderwijs praat de gemeente ook met jeugdcentrum, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en met een klankbordgroep van betrokken inwoners. In dat proces kan de dorpsraad nog altijd gewoon meedoen. Het college hoopt dat andere inwoners van Dongen-Vaart de dorpsraad willen voortzetten.“ 
Met dank aan: dongenhomespot