100 jaar volkshuisvesting in Dongen

Op 3 juni 2014 is het exact 100 jaar geleden dat de eerste woningbouwvereniging in Dongen werd opgericht: De Rooms Katholieke Woningbouwvereniging “De Goede Woning”.  Vieya (en haar voorgangers) zet zich al 100 jaar in voor haar huurders en voor woningen waar de bewoners zich thuis voelen. In de eerste jaren gebeurde dat vooral door het bouwen van betaalbare woningen. Nu, 100 jaar later, is Vieya een partner op het brede gebied van wonen, leefbaarheid, zorg en welzijn. Al een eeuw onderdeel van de Dongense samenleving; en ook in de toekomst kiest Vieya voor verbondenheid met Dongen, de Dongenaren en onze lokale partners.

Wie jarig is trakteert!
Om haar verjaardag te vieren wil Vieya ondersteuning bieden aan bewonersinitiatieven die passen bij haar doelstellingen en die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Dongen. Geen groot eenmalig feest voor relaties en medewerkers, maar een blijvend cadeau voor de Dongense gemeenschap. Inwoners van Dongen kunnen hierover meedenken en een initiatief insturen naar Vieya.
De bewonersinitiatieven  moeten een blijvende bijdrage leveren aan het prettig samenleven in Dongen. Inzendingen kunnen tot uiterlijk 15 maart 2014 worden ingestuurd naar Vieya, t.a.v. mw. A. Jansens, Min. Goselinglaan 8, 5103 BJ Dongen, of per mail naar [email protected] Geef een duidelijke beschrijving van het plan, idee, initiatief, project of activiteit. Bepaal zelf hoe u het wilt noemen. Geef duidelijk aan op welke plaats iets geplaatst, verbeterd of veranderd moet worden en maak zo nodig een tekening.
Jury
Valt de keuze op een tastbaar, blijvend object, dan krijgt dit een plek in de openbare ruimte. Vandaar dat ook de gemeente Dongen wordt betrokken bij dit initiatief. Een jury, bestaande uit betrokken Dongenaren, helpt bij de beoordeling van de inzendingen.  Deze ‘jury’ bestaat uit: Sander Spiering (Teamleider Realisatie en Beheer gemeente Dongen), Pieter den Boer (voormalig bestuurslid Heemkundekring), Claartje De Nijs (coördinator Stichting Richting), Hans Zimniak (film- en documentairemaker), Bart van Kerkhof (dongen.nieuws.nl) en Ria Verboven (Bewoners Belangen Vereniging). Zij beoordelen samen met Vieya de inzendingen op basis van de voorwaarden, de originaliteit, de uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid.