College wil 200.000 euro extra werkkrediet voor Beljaart

Foto:

Het College van B & W vraagt de gemeenteraad goedkeuring voor het beschikbaar stellen van een aanvullend werkkrediet van ‘vooralsnog’ 200.000 euro in verband met het inwinnen van adviezen en het treffen van maatregelen gericht op de WKO-problematiek in de Beljaart. In oktober stelde de gemeenteraad al 300.000 euro ter beschikking. Het totale werkbudget komt hiermee tot nu toe op een half miljoen euro. 

Na het faillissement van GEO-Dongen staat de gemeente Dongen garant voor de energielevering in Fase 2 van De Beljaart. Dit houdt onder andere in dat de gemeente de nodige reparatiewerkzaamheden laat uitvoeren aan het huidige systeem, de kosten voor de toevoer van energie(gas) betaalt en adviseurs inhuurt om te komen tot een oplossing naar een goed werkend energievoorzieningconcept en te onderhandelen met de curator over de overname van het huidige systeem.
Volgens het College is er meer geld nodig om het huidige systeem te laten functioneren tot het moment dat er een goed werkende energievoorziening is. Hoe lang dit gaat duren, is nog niet duidelijk. Het College heeft een plan van aanpak opgesteld voor de korte termijn. De laatste stap hierin is de besluitvorming over een breedgedragen oplossing door de gemeenteraad.  Na de keuze van de definitieve oplossing zal een plan van aanpak worden vastgesteld dat zich richt op de langere termijn, namelijk tot en met de realisering van deze oplossing. Dan zal aan de gemeenteraad  opnieuw een  kredietvoorstel om voor de daarmee geschatte kosten een krediet beschikbaar te stellen.
Hoeveel het Beljaart debacle de gemeente Dongen in totaal uiteindelijk gaat kosten zal dan pas duidelijk worden. Schattingen van diverse partijen lopen nogal uiteen maar de verwachting is wel dat het bedrag van een miljoen euro ruim zal worden overschreden.