Martijn Blogt: Gemeente Dongen, geen interesse?

Dongen is een dorp waarin nogal wat gebeurt. Veel actieve Dongenaren blijven permanent zorgen voor interessante ontwikkelingen in de politiek, het verenigingsleven, de plaatselijke evenementen en andere lokale initiatieven. Martijn Messing, betrokken Dongenaar en onder meer voorzitter van de energie coöperatie Energie Dongen, deelt zijn gedachten over de ontwikkelingen in Dongen regelmatig met de bezoekers van dongen.nieuws.nl. Zijn blog vindt u hieronder.

Gemeente Dongen, geen interesse?
In 2010 kwam slechts 52% van alle stemgerechtigden in Dongen opdagen bij de verkiezingen. Dat lag fors onder het landelijke gemiddelde. 9.400 mensen, ofwel bijna de helft van alle kiezers die mochten stemmen bleven thuis. Hadden die geen interesse in de lokale politiek? Of waren ze zo eensgezind met alle andere stemmers dat ze dus door niet te komen als vanzelf kozen voor de verdeling die er uit kwam?
Ik weet niet of het wijs is thuis te blijven dit jaar als u iets anders zou willen kiezen dan te voorspellen is. De uitslag is namelijk niet goed te voorspellen en dus zou het zo maar kunnen zijn dat u uw stem geeft aan een stemverhouding die u niet wenst. De komende 4 jaar worden bepalend voor de toekomst van Dongen als zelfstandige gemeente. Stem en u heeft invloed!
Een ding is zeker, de lokale partijen gaan hoge cijfers halen. Tenminste dat is de landelijke verwachting. Maar is dat in Dongen ook zo? Mogelijk zal een groot deel van de SP stemmers (19% van alle kiezers in 2010) voor de VPD en/of DP kiezen, maar ook de PvdA maakt uiteraard kans op deze groep ‘partij-lozen’ en het CDA?. Het struikelblokje Beljaart kan hier parten spelen maar ook het DP en VVD zitten in het Beljaart college en geen van beiden nam na het vertrek van wethouder Velthoven het energierekeningetje over. 
Hoe dit ‘euvel’ uitwerkt op de verkiezingen is moeilijk te voorspellen. Landelijk gezien doen de VVD en PvdA het niet zo goed. De nationale vluchtroutes D66 en PVV doen in Dongen niet mee, waarvoor kiest Dongen dan en wat wordt een mogelijke coalitie?
Bepalend voor de verkiezingen in Dongen zal de totale opkomst zijn en natuurlijk de keuze van de SP kiezers. Het is mogelijk in Dongen een geheel nieuw College te krijgen maar dan moeten VPD samen met CDA en PvdA een coalitie vormen. Kiest Dongen meer behoudend dan kan een combinatie van VPD, DP en VVD een mogelijkheid zijn of VPD, DP en PvdA of CDA? Stel de beide lokale partijen winnen echt heel fors, dan is theoretisch ook een coalitie van 2 partijen mogelijk als ze samen de meerderheid van de stemmen krijgen. In 2010 hadden VPD en DP samen 34%. De SP had 19%, voeg dit samen en VPD en DP hebben 53% van alle stemmen!?
Een combinatie van 4 partijen is natuurlijk ook mogelijk maar dat haalt wederom veel vuur uit de debatten in de raad weg. Het wordt dan wel erg gemakkelijk voor de coalitie- partijen, terwijl een coalitie met een beperkte meerderheid juist haar uiterste best moet doen en steeds met goede voorstellen moet komen om ook de oppositie te overtuigen. Iets wat met belangrijke besluiten in het vooruitzicht misschien wel de voorkeur heeft.
U kunt dit jaar dus op verschillende manieren kiezen. Kies in ieder geval en dat kan ook strategisch zijn. 19 maart a.s. heeft u de kans. Weet u het nog niet? Lees dan de kranten, er komt ook nog een verkiezingsdebat aan. Maar daarover de volgende keer meer.
Martijn Messing