Planning voor aanpak N629 

Foto: Jan Stads / Pix4Profs

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Dongen en Oosterhout staan aan de vooravond om samen de doorstromingsproblemen op de N629 Dongen – Oosterhout aan te pakken. Woensdagmiddag ondertekenden gedeputeerde Van Heugten, wethouder Van Beek van gemeente Dongen en wethouder Willemsen van gemeente Oosterhout een samenwerkings-overeenkomst om de afspraken over de gezamenlijke aanpak te bekrachtigen. 

Volgens gedeputeerde van Heugten moest er wat gebeuren. “Studies in het verleden hebben  nog geen eenduidig resultaat opgeleverd. Vooral in Dongen is steeds veel verzet geweest tegen een variant waarbij de Westerlaan in beeld is als verbinding tussen Oosterhout en Rijen/Tilburg. Ook wethouder Ad van Beek is een tevreden man: “Dongen is blij met deze overeenkomst. Het feit dat er nu een projectmanager aangesteld is betekent dat de provincie inziet dat er concrete actie nodig is. Inmiddels zijn we al een kleine vijftien jaar aan het praten over een oplossing en het ziet er nu naar uit dat die oplossing in zicht komt.”Dongen heeft tot nu toe altijd duidelijk gemaakt dat het liever gaat voor een variant zuid met een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal. “We hebben er alle vertrouwen in dat we, samen met projectmanager Aschwin Groep, de provincie en de gemeente Oosterhout, tot een goede oplossing gaan komen.  
n6292
Gedeputeerde van Heugten verbindt de wethouders van Dongen en Oosterhout
Twee fasen
De aansluitingen van de N629 op de A27 bij Oosterhout worden allereerst verbeterd en de provincie en gemeenten starten het aanvullend onderzoek naar de omvang van de verkeersproblemen op de N629 bij de wijk West 1 in Dongen. De afspraken voor deze gezamenlijke aanpak zijn vandaag officieel vastgelegd in de overeenkomst.
Twee fases
Besloten is om het project N629 in twee fases te delen zodat de eerste knelpunten zo snel mogelijk aangepakt kunnen worden. In de eerste fase wordt de aansluiting van de provinciale weg N629 op de A27 bij Oosterhout aangepakt zodat de doorstroming verbetert. Daarbij worden de huidige verkeerslichten ter plaatse van de aansluitingen van de N629 op de A27 aangepast zodat deze weer voldoende capaciteit krijgen. Tegelijkertijd zet de gemeente Oosterhout in deze fase de procedures in gang die nodig zijn voor de aanleg van de ontsluitingsweg vanaf de N629 naar het toekomstige bedrijventerrein Everdenberg-Oost. In een tweede fase zal, gelijktijdig met fase 1, aanvullend verkeersonderzoek plaatsvinden waarbij op de provinciale weg N629 en de Westerlaan in Dongen o.a. de effecten van het verkeer tot 2030 worden onderzocht. Ook worden actuele milieugegevens ingewonnen. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk om de bestemmingsplanprocedure te doorlopen. 
Planning
De planning voor het project N629 ziet er globaal als volgt uit:
Medio 2015:           Start van de werkzaamheden bij de aansluitingen A27 en de ontsluitingsweg Everdenberg-Oost.
Medio 2015:           Keuze van een voorkeursalternatief voor de N629 en de Westerlaan in Dongen door provincie Noord-Brabant en gemeenten Dongen en Oosterhout.  
2016/2017:             Start werkzaamheden na het doorlopen van de ruimtelijke procedures en grondverwerving. 
Foto boven van links naar rechts: wethouder Willemsen van gemeente Oosterhout, gedeputeerde Van Heugten en wethouder Van Beek van gemeente Dongen. Foto: Jan Stads/Pix4Profs