Afvalstoffenheffing vanaf 2017 goedkoper

Foto:

Inwoners van de gemeente Dongen betalen vanaf 2017 een aanzienlijk lager tarief voor de afvalstoffenheffing. Dat is het bedrag dat men moet betalen voor het ophalen en verwerken van huisvuil. Een gemiddeld huishouden is op jaarbasis naar verwachting zo’n € 35,- goedkoper uit. Ook de gemeente Dongen heeft een financiële meevaller: per jaar 3,5 ton minder kosten voor afvalinzameling.

,,Dat is het resultaat van een succesvolle aanbesteding Huisvuil en GFT die we met 8
gemeenten in onze regio – samenwerkend onder de naam Hart van Brabant – hebben
gedaan. Regionaal samenwerken loont, dat blijkt. En onze inwoners profiteren, omdat sprake is van een gesloten systeem, dat kostendekkend is. Wij minder kosten, zij minder betalen’’, aldus wethouder Ad van Beek. Als portefeuillehouder was hij nauw betrokken bij de gezamenlijke aanbesteding.

Gunning
De aanbesteding uitgeschreven voor het op- en overslaan, transporteren en verwerken van
het huishoudelijk rest- en GFT-afval in de Hart van Brabant gemeenten Dongen, Gilze en
Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Tilburg, Oisterwijk, Loon op Zand en Waalwijk is
op woensdag 5 februari 2014 gegund. Van 1 februari 2017 tot 1 februari 2022 gaat het
restafval naar Sita en het GFT-afval naar Attero. De aanbesteding was onderdeel van een
samenwerking tussen 56 Brabantse gemeenten voor het op de markt zetten van in totaal
circa 400.000 ton restafval en circa 100.000 ton GFT-afval van 2,2 miljoen inwoners.
Coöperatieve samenwerking
Onder regie van de Coöperatieve vereniging Midwaste hebben de Hart van Brabant
gemeenten in een tijdsbestek van nog geen half jaar de aanbesteding voorbereid, op de
markt gezet én gegund. Door de coöperatieve samenwerking is kennis gebundeld en tijd
bespaard. Ook kon de opdracht, door het afvalvolume dat door samenwerking ontstond,
tegen gunstige tarieven op de markt gezet worden waarbij continuïteit gewaarborgd wordt
door middellange contracten met verschillende partijen in een regio
afval2
Financiële voordelen
Voor de gemeenten in de regio Hart van Brabant betekent dit vanaf 2017 een besparing op
de verwerking van restafval van circa 95 euro per ton en circa 9 euro per ton voor de
verwerking van GFT-afval. Deze besparingen zorgen voor lagere afvalbeheerkosten voor de
huishoudens in de betreffende gemeenten vanaf 1 februari 2017. Gebaseerd op de cijfers
2012 en de nieuwe tarieven betekent dit een voor de gemeenten in Hart van Brabant
gezamenlijk een jaarlijkse besparing van € 6,6 miljoen op de verwerking van restafval en ca
€ 0,2 miljoen op de verwerking van GFT. Hoe dit doorwerkt in de afvalstoffenheffing hangt af van het individuele gemeentelijke beleid en de kostendekkendheid van het afvalbeheer per gemeente.
Duurzaam afvalbeleid en verwerking
In de aanbesteding zijn geen vaste aan te leveren hoeveelheden afval afgesproken. Dit houdt ruimte voor de ontwikkelingen in het afvalbeleid. Gemeenten dienen in 2020 aan de landelijke doelen voor materiaalhergebruik te voldoen. Dat betekent dat afval meer en meer als grondstof gezien en behandeld moet worden. Restafval wordt aan de bron of bij de verwerking gescheiden in deelstromen die zo voor hergebruik in aanmerking komen. Het
restafval dat beschikbaar komt voor verbranding neemt dan af. GFT-afval daarentegen kan door deze ontwikkeling toenemen, waarbij vergisten tot biogassen een milieubewuste tussenstap is voordat er gecomposteerd wordt. Ook is er in de gunning aandacht besteed aan duurzaamheid aan de kant van de verwerkers. Bij de verwerking van restafval waren punten te vergeven voor de hoeveelheid energie die deze verwerking oplevert en bij GFT-afval voor de techniek van vergisten tot biogas en composteren. Het GFT-afval van de Hart van Brabant gemeenten zal in de toekomst duurzaam worden vergist in de vergisting-installatie van Attero te Tilburg.
Foto’s: Jan Stads / Pix4Profs