7 februari: Warme Truiendag

Foto:

Op vrijdag 7 februari aanstaande is het Warme Truiendag. Deze Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks gehouden rond de verjaardag van het Kyotoprotocol. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad.

De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: want ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
Gemeente Dongen doet mee
De gemeente Dongen ondersteunt deze actie door deel te nemen aan de Warme Truiendag. Op vrijdag 7 februari wordt in het gemeentehuis de verwarming 2 á 3 graden lager gezet. Deze dag wordt dan ook aan de medewerkers aangeraden om een extra warme trui aan te doen!
Wilt u ook meedoen aan de nationale energiebesparingsactie van het Klimaatverbond & Greenchoice? Zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en bespaar -zonder verlies van comfort – 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot. Voor meer ideeën zie de website van Greenchoice.
Initiatief
Het Klimaatverbond is de Nederlandse initiatiefnemer van de Warme Truiendag en zij organiseerde deze actie van 2007 t/m 2012 zelfstandig. Vanaf 2013 organiseren Greenchoice en het Klimaatverbond deze nationale energiebesparingsactie samen en heet het de Greenchoice Warme Truiendag.
———————————————————————————————-

            adopendagtto