Wethouder Joop Velthoven neemt ontslag

Foto:

Joop Velthoven (CDA) heeft aan het eind van een bewogen gemeenteraadsvergadering zijn ontslag ingediend als wethouder van de gemeente Dongen. Eerder op de avond was door vier van de vijf partijen in de gemeenteraad (Volkspartij Dongen, de Dongense VVD, de Partij van de Arbeid en het Democratisch Podium) al een motie van wantrouwen ingediend tegen de wethouder. Velthoven hield daarop na enig beraad de eer aan zichzelf en diende zijn ontslag in. Joop Velthoven was bijna 14 jaar wethouder in Dongen.

De vier partijen verklaarden in de motie dat ze onvoldoende vertrouwen hebben in de CDA-wethouder voor het oplossen van de energieproblematiek in De Beljaart. Deze nieuwbouwwijk heeft van het begin af aan te kampen met een slecht functionerend systeem van warmte en koude opslag (wko). Dat veroorzaakt sinds enkele jaren onrust in de wijk. De afgelopen maanden nam de druk verder toe door het faillissement van de wko-exploitant in een deel van de wijk (Fase 2). Andere marktpartijen bleken recent niet of onvoldoende bereid om de nieuwe partner te worden. ,,De problematiek is complex en urgent, en vraagt om snel en doortastend optreden. De raad voelt zich onvoldoende geïnformeerd en ervaart onvrede bij het proces’’, aldus de motie.

Wat de indieners van de motie vooral stoorde was de gebrekkige communicatie over de problemen . “In oktober is wethouder Velthoven al aangesproken door de gemeenteraad op het niet juist en tijdig informeren van de  bewoners en de raad, maar in de maanden daarna is de communicatie steeds onder de maat geweest” aldus Rene Jansen, fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen.”De bewoners van de Beljaart voelen zich onvoldoende adequaat gesteund en alle onderzoeken en plannen van aanpak hebben nog niet geleid tot uitzicht op een oplossing van de problematiek en inzicht in verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. De Beljaart is bij deze wethouder niet in goede handen”, besloot Jansen zijn betoog. “Dit gaat Dongen veel geld kosten” aldus Pieter Brooijmans  (VVD), en die zijn voor de gemeente en de bewoners nog op geen enkele manier te overzien.”

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering maakte Pascal Rosenbrand, voorzitter van de bewonerscommissie, gebruik van het inspreekrecht. “de bewoners voelen zich in de steek gelaten. De gemeente laat het afweten” aldus Rosenbrand,
Na een eerste schorsing kwam Velthoven met antwoorden op de gestelde vragen waarbij hij toegaf dat het aan communicatie inderdaad wel schortte. Velthoven probeerde de raad ervan te overtuigen dat hij er werkelijk alles aan deed om een oplossing te vinden voor het Beljaartprobleem. De antwoorden van de wethouder stelde een groot deel van de raad echter niet tevreden. Na een tweede schorsing kwamen de Volkspartij Dongen, de Dongense VVD, de Partij van de Arbeid en het Democratisch Podium met een gezamenlijke motie van wantrouwen tegen de wethouder. De fractie van het CDA, de partij van Velthoven, begreep er niets van.  Marga Allard: “met het wegsturen van de wethouder los je het probleem niet op, je vertraagt alleen maar de weg naar zo’n oplossing.” 

Na een volgende schorsing van 30 minuten, die aangevraagd werd door het College, nam een zichtbaar aangedane Joop Velthoven het woord. “Ik deel u mede dat ik hierbij mijn ontslag indien als wethouder van de gemeente Dongen. Ik heb me de afgelopen 15 jaar met heel veel passie ingezet en met u allen samen veel goede dingen gedaan voor Dongen. Ik vind het jammer dat ik de kans niet krijg om mijn termijn af te maken.” Ook de CDA fractie was zwaar teleurgesteld over het gedwongen vertrek van ‘hun’ wethouder.  André Vonk: “Dit had nooit mogen gebeuren. Dit heeft Joop niet verdiend” 
Reageren op het vertrek van wethouder Velthoven? Zie onder dit artikel.

Reacties