Jeugdgemeenteraad presenteert plan van aanpak

Het was donderdag niet alleen een bijzondere avond voor de gemeenteraad. Voorafgaand aan de bewogen vergadering van de Dongense raad werd door de jeugdgemeenteraad (JGR) het plan van aanpak gepresenteerd voor de activiteiten waaraan het komende jaar vol overgave gewerkt wordt. In een aantal pittige bijeenkomsten heeft de JGR voldoende ideeën verzameld om mee aan de slag te gaan het komende seizoen. En het zijn niet alleen plannen voor de eigen leeftijd die de jeugdgemeenteraadsleden bedacht hebben; er is ook aandacht voor de ouderen, de dieren en de veiligheid in het verkeer.De jeugdgemeenteraad bestaat uit gemiddeld 18 kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in Dongen en heeft als doel het leefklimaat in Dongen, gezien door hun jeugdige blik, te bevorderen. Gezamenlijk hebben ze een ambitieus plan van aanpak opgesteld en de komende maanden zal hard worden gewerkt om alle ideeën succesvol uit te voeren. Na inventarisatie van nieuwe ideeën zijn voor de periode tot juli 2014 de volgende onderwerpen op democratisch wijze gekozen.

Oud en jong
Vanwege de landelijke bezuinigingen sluiten veel verzorgingshuizen. De verzorgingshuizen die blijven bestaan krijgen de zorg voor mensen met zwaardere indicaties. Er komt minder geld beschikbaar voor ontspannende activiteiten en daarom wil de jeugdgemeenteraad graag een positieve bijdrage leveren. De leden willen twee workshops organiseren voor De Volckaert, waar de (achter-)kleinkinderen van de bewoners van De Volckaert (vanaf 11-jaar) bij worden betrokken. Op deze wijze wordt participatie gestimuleerd wat kan resulteren in structurele betrokkenheid. De eerste workshop (verdeeld over drie groepen) betreft een demonstratie van een bakker, die laat zien hoe een taart wordt opgebouwd. Vervolgens gaan de bewoners zelf aan de slag, waarbij de leden van de JGR en de (achter-)kleinkinderen zullen assisteren. Voor een tweede workshop wordt gedacht aan een schilder- of groenactiviteit. Deze wordt nog verder uitgewerkt.
Groene woestijn
Volop groen, maar te weinig wilde bloemen…de bijen verhongeren! Door bestrijdings-middelen, maar ook doordat er te weinig wilde bloemen zijn, kunnen de bijen te weinig voedsel vinden. Bijen zijn uiterst nuttige dieren. Ze bestuiven landbouwgewassen, zoals aardbeien en fruitbomen. Zonder bijen zou de voedselproductie van de mens ernstig in de problemen komen. Meer dan de helft van de circa 350 bijensoorten in Nederland wordt op dit moment met uitsterven bedreigd. Hiervoor willen de leden in actie komen! In overleg met de teamleider Realisatie en Beheer van het gemeentehuis is een groenstrook
gevonden, waar de leden kruiden zullen gaan zaaien. Deze groenstrook sluit aan op de leefomgeving van een steenuil, die bij de Beljaart nestelt. De uil zal profiteren van de muizen, die ongetwijfeld graag in de groenstrook zullen vertoeven. Daarnaast is aan vijf bewoners van De Volckaert (de timmerclub) gevraagd of zij een aantal bijenhotels willen maken, die bij de groenstrook en een aantal andere plekken in Dongen worden geplaatst. Tot slot zullen de leden uitleg gaan geven op de 11 basisscholen van Dongen, waarbij
doosjes met zaden van kruiden worden uitgedeeld, zodat door heel Dongen een bijenlint ontstaat.
gey9hdqcx7br40plsuesp21k6
Skaten is zweten
En dat is gezond! In aansluiting op ons project ‘Gezond Kwartetspel’ van vorig jaar, willen we kinderen stimuleren om meer te bewegen. Als bestaande speelvoorzieningen er aantrekkelijk uitzien, dan nodigt dat uit tot buitenspelen. De skatebaan in Hoge Akker is dringend toe aan een opknapbeurt. Het terrein ligt er kleurloos bij en grauwe graffiti ontsiert de toestellen. De graffiti club ‘Beesten van Dongen’ gaat de raad helpen bij het ontwerpen van een mooie straatschildering en de toestellen worden door ons opgeknapt.
What’s app? What’s up!
Jongeren communiceren steeds meer via de telefoon, maar zo kun je niet zien hoe het met je vrienden gaat. Het is belangrijk dat je elkaar ziet en spreekt. Je kunt rondhangen in het dorp, maar je kunt ook een activiteit zoeken om elkaar te ontmoeten. De leden denken daarom aan een aantal sportactiviteiten, die kinderen verleiden om naar buiten te komen en elkaar te ontmoeten. Het is gezond en je hebt een goede reden om met je vrienden af te spreken. De leden van de jeugdgemeenteraad willen de mogelijkheid onderzoeken van een outdoor tafeltennistafel en een volleybalnet. Indien verplaatsbaar, dan zouden deze
wellicht geplaatst kunnen worden op het Wilhelminaplein. Wat zijn de kosten, is er budget, waar worden de toestellen opgeslagen als er bijvoorbeeld kermis is? De leden gaan met de portefeuillehouder in gesprek.
Veilig naar school
De leden constateren dat het verkeer rondom hun basisscholen druk is. Hoe kun je het beste laten zien, dat men een schoolgebied nadert? De leden willen uniforme aanpassingen voor alle basisscholen in Dongen, waardoor in één oogopslag duidelijk is, dat er een school in de buurt is en men fietsende en overstekende kinderen kan verwachten. In overleg met de beleidsadviseur Ruimtelijk Beleid van het gemeentehuis wordt een enquête opgesteld, waarin ouders van schoolgaande kinderen wordt gevraagd naar hun mening en gezocht wordt naar een uniformiteit voor alle basisscholen. Uiteindelijk zal een advies door de JGR worden aangeboden aan de portefeuillehouder.
Nadat de jeugdgemeenteraad deze plannen gepresenteerd had, werden de kinderen door de politici uit de ‘grote’ gemeenteraad overladen met complimenten. Vooral het feit dat de kinderen aan verschillende doelgroepen gedacht hadden werd erg gewaardeerd. In de wetenschap dat de politiek achter hun plannen staat kunnen de kinderen aan de slag om hun ambities te gaan verwezenlijken
Foto boven: Jan Stads / Pix4Profs
———————————————————————————————-

            o2jpxz3lk9zk2epzrvlazxml5