BKCD wil een Dongense MFA

In de ‘Belangenbehartiging Kunst en Cultuur in Dongen’ (BKCD) zijn beeldend kunstenaars Conny Mahieu, Willy Koenen en Jan van Lisdonk, bouwkundige Jan Aarden en Hiekie van Oene, die veel ervaring heeft op het gebied van kunst en cultuur verenigd omdat zij de middelen die er zijn voor Kunst en Cultuur willen besteden aan de beleving daarvan en niet aan een mooi gebouw. Ze hebben een alternatief ontwikkeld, namelijk vernieuwbouw van de huidige Cammeleur. Geen renovatie, maar ook geen totale sloop en totale nieuwbouw. Het moet mogelijk zijn de huidige Cammeleur terug te brengen tot ruwbouw en daarop in fases een nieuw gebouw neer te zetten.

De BKCD kan niet met zekerheid zeggen dat de MFA daardoor goedkoper gerealiseerd kan worden. ‘Daarom willen wij dat het alternatief naast de gepresenteerde plannen van het college wordt gelegd en wordt doorgerekend’, zegt Jan Aarden die een uitgewerkt plan heeft gemaakt. ‘Het voldoet volledig aan het programma van eisen’. De BCKD wil af van het uitgangspunt van het college om één ontmoetingsplaats te creëren. Het is goed open te staan voor behoud van ’t Schouw en de muziekschool in de Kerkstraat. De nieuwe MFA is qua grondoppervlak nagenoeg gelijk aan de huidige Cammeleur. Als andere locaties dicht gaan is er minder ruimte beschikbaar. ‘Er is minder flexibiliteit en grotere kans dat we elkaar storen bij het uitoefenen of ervaren van kunst, cultuur en andere creatieve activiteiten. Ruimtes voor creatieve activiteiten die vuil veroorzaken zijn niet in de plannen voorzien. Ook de ontmoeting in de wijk zal minder worden’, schrijft de BKCD in een brief aan de gemeenteraad. De financiële basis voor het plan van het college is nog onzeker, omdat gebouwen nog niet verkocht zijn. De BKCD maakt zich ook zorgen over de bezetting als de huidige gebruikers tijdens de bouw twee jaar lang een ander onderkomen moeten zoeken. ‘Misschien bevalt dat wel zo goed dat ze niet meer terugkomen’. 
eecvl8mrvdg9wtnmfrjxh02qj
Concrete voorstellen
De BKCD heeft  concrete voorstellen geformuleerd. Niet vasthouden aan één ontmoetingsplaats voor heel Dongen, de afschrijftermijnen nog eens tegen het licht houden. De Kerkstraat, met de ruïne, de muziekschool en het museum is een mooie plek in Dongen die cultureel en kunstzinnig goed te benutten is. Dat is gebleken tijdens de manifestatie ‘Dongen Durft’.  De BKCD wil maximaal gebruik maken van de huidige Cammeleur voor vernieuwbouw. ‘Het voelt niet goed om een gebouw dat pas 40 jaar oud is helemaal te slopen en er een nagenoeg gelijk gebouw voor terug te zetten. Dus gebruik maken van wat nog goed is en de rest vernieuwen. Wij denken dat dat goedkoper is en dan blijft er geld over om leuke dingen te doen. Het is geld van de gemeenschap’. De groep gaat voor een gefaseerde uitvoering. Daardoor kan de Cammeleur steeds voor een deel open blijven voor de huidige gebruikers. Door die manier van werken is het bovendien mogelijk lokale ondernemers in te zetten. ‘We weten ook niet wat er gebeurt als een grote investeerder eigenaar wordt van het gebouw en van de grond. Dan raakt Dongen voor de toekomst heel wat kwijt’, meent Jan Aarden. Het is de vraag of de bibliotheek in de MFA moet. Door de opmars van e- boeken is er wellicht minder ruimte nodig voor fysieke boeken. Voor de muziekschool zijn ook andere onderkomens te bedenken, bijvoorbeeld in scholen omdat de meeste lessen pas na schooltijd gegeven worden.  De BKCD wil heel nadrukkelijk ook de omgeving betrekken bij de nieuwe MFA.
Raadsbesluit
Het college heeft besloten het definitieve besluit over de MFA over de verkiezingen heen te tillen. ‘Dat betekent dat we nog op tijd zijn om ons alternatieve plan in te dienen’. Of het college bereid is het plan naast de bekende scenario’s te leggen en door te rekenen is nog niet bekend. ‘Ik heb respect voor  ideeën die worden ingebracht. Aan de variantenstudie liggen bouwkundige berekeningen ten grondslag. Daar zijn wij van uitgegaan. De raad heeft besloten over te gaan tot nieuwbouw’, zei wethouder Ad van Beek in een reactie. Of de bouwkundige staat van de Cammeleur vernieuwbouw mogelijk maakt kon hij niet zeggen. 
Reacties
De BKCD  wil graag reacties van burgers. ‘We moeten vooral kijken naar de tegenwoordige tijd. Er verandert veel. We moeten dit met z’n allen willen. Een breed gedragen voorstel heeft meer kans op slagen’. Reageren kan via de mail naar: [email protected]
 
Tekst: Ton Zinger
Foto Cammeleur: Jan Stads / Pix4Profs
————————————————————————————————————————–
            u1x4rg5h2avjxqx9npqzqt9ar