Gemeente Dongen wil geen ambtelijke fusie

Foto:

Het College van Dongen heeft vandaag een brief gestuurd aan de colleges van Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Dit naar aanleiding van het voorbereidend overleg dat vorige week donderdag 16 januari is gevoerd door burgemeesters en gemeentesecretarissen van deze gemeenten.  Waar de andere gemeentenal helemaal klaar lijken te zijn voor een ambtelijke fusie, houdt Dongen de boot wat dat betreft af. In de brief vraagt burgemeester van Diessen zich af of een volgend overleg daarom nog wel zin heeft.Het overleg van 16 januari was bedoeld om de bestuurlijke werkconferente voor te bereiden die gepland staat voor 28 januari aanstaande. Tijdens dit overleg lieten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen er geen twijfel over bestaan dat zij al een projectplan vastgesteld hebben dat voorziet in een fusie van de ambtelijke organisaties. Een mogelijkheid om daar van af te wijken is er niet, aldus de burgemeesters van genoemde plaatsen.

Zo’n  ambtelijke fusie ziet het College van Dongen echter (nog) niet zitten. In de brief van vandaag schrijft  burgemeester Vvan Diessen: “wij kunnen u mededelen dat ons college u nogmaals uitnodigt te komen tot intensieve ambtelijke samenwerking maar een ambtelijke fusie voorshands afwijst.” Van Diessen vraagt zich af of de werkconferentie van 28 januari wel zin heeft als de andere gemeenten alleen lijken te willen praten over een fusie. 
“Indien uw colleges  mogelijkheden zien te komen tot intensieve samenwerking zonder ambtelijke fusie, vernemen wij dat gaarne van u en zetten wij graag op 28 januari a.s. het gesprek hierover met u voort. Als dat niet het geval is, zeggen wij u dank voor het open en constructieve overleg en wensen u met de beide andere gemeenten succes toe in het fusieproces” aldus van Diessen.
Het wachten is nu op antwoord van de andere gemeenten.
Wat vindt u ? Zit het College op de goede weg door wel de samenwerking te zoeken maar nog niet de samensmelting van het ambtelijk apparaat? Reageer onder aan dit artikel

————————————————————————————————————————–
            adopendag5feb
           

Reacties