Nieuw in 2014: Sociaal Team Dongen

Foto:

De pilot Sociaal Team Dongen is een initiatief van de gemeente Dongen in het kader van de Wmo kanteling. Het is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties: Thebe, Prisma, Amarant, MEE, Stichting Richting, het IMW en de gemeente Dongen. Inwoners uit de wijken West I en Wes t II die een vraag hebben aan deze deelnemende organisaties worden doorverwezen naar het Sociaal Team. De pilot begint in de wijken Wes t I en II om daarna met de opgedane ervaring verder uit te breiden over Dongen.

Doel
Het doel van het sociaal team is dat inwoners worden begeleid bij het vinden van oplossingen voor hun problemen en vragen, zodat ze op die manier weer zelfredzaam worden en weer participeren in de samenleving. Daarbij wil het Sociaal Team Dongen onnodige bureaucratie voor de inwoners terug dringen.
Visie en uitgangspunten
Het Sociaal Team Dongen werkt:
  • Vanuit de eigen kracht van de inwoners
  • Met behulp van het netwerk van de inwoners
  • Preventief: inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam
  • Voorkomen van inzet van zwaardere en duurdere zorg
  • Volgens het uitgangspunt: Eén gezin, één plan, één regisseurIn 
  • samenwerking: de professionals in het sociaal team maken optimaal gebruik van elkaars deskundigheid en expertise.
  • Het betreft geen nieuw loket maar een samenwerkingsverband.
  • Niet de klant, maar de vraag van de klant verhuist
Werkwijze
Inwoners die een hulpvraag stellen aan een van de deelnemende partners krijgen een kort aanmeldgesprek waarin met behulp van een ‘quick scan’ wordt beoordeeld of de vraag direct kan worden beantwoord of moet worden besproken in het Sociaal Team. In het laatste geval volgt een uitgebreider intakegesprek met één van de leden van het Sociaal Team. Deze persoon gaat de betreffende inwoner verder begeleiden en houdt indien nodig de regie op de in te zetten hulpverlening van andere disciplines. Na het intakegesprek wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met daarin de doelen waar aan zal worden gewerkt. De inwoner zal worden geïnformeerd over deze nieuwe werkwijze en ook over het feit dat zijn/haar casus wordt besproken binnen het Sociaal Team. Het Sociaal Team Dongen komt in dit kader iedere donderdag samen op Planetenstraat 25 in Dongen.
Doorverwijzen
Heeft een inwoner (voorlopig alleen uit West I of II ) bijvoorbeeld een vraag aan de huisarts die daar niet verder kan worden opgepakt? Dan is het goed om te weten dat de huisarts de inwoner kan doorverwijzen naar het Sociaal Team Dongen. Vooralsnog is het niet de bedoeling dat een inwoner rechtstreeks contact opneemt met het Sociaal Team. Het gaat altijd op basis van doorverwijzing vanuit een van de deelnemende organisaties.
Foto boven: In willekeurige volgorde de leden van het Sociaal Team Dongen: Lian van Opstal, Lianne van Meurs, Luud Jonkmans, Marieke van Loon, Kirsten Philipse, Angelique de Rijk, Inge Alink, Evelyne Hemelaar en Helena Bouman. Foto Jan Stads/Pix4Profs