Bob van der Meer nieuw bestuurslid Stichting Richting

Foto:

Na een kennismakingsperiode van drie maanden, heeft het bestuur van Stichting Richting besloten om per 1-1-2014 de heer Bob van der Meer toe te laten treden tot haar bestuur. Per deze datum bestaat het bestuur van Stichting Richting dan uit Ton Leeggangers (voorzitter), Frank van Wijngaarden en Bob van der Meer (beiden bestuurslid). Een exacte taakverdeling wordt in onderling overleg nog gemaakt. 

Statutair moet het bestuur uit minimaal twee personen bestaan. Onze ambitie is echter steeds geweest om een bestuur van minimaal drie personen te vormen. Helaas is het niet eerder gelukt het tweehoofdige bestuur uit te breiden; “Het viel niet mee om geschikte kandidaten te vinden, die op vrijwillige basis tijd en energie wilden steken in Stichting Richting”, aldus Leeggangers. “Tegelijkertijd vinden wij de verantwoordelijkheid naar de gemeente, ons personeel en onze partnerorganisaties te groot, om dan maar met minder genoegen te nemen”. Stichting Richting ziet in Bob een waardevolle aanvulling op het bestuur, met name in de samenwerking met de medewerkers van Stichting Richting. “Overigens”, zo stelt Leeggangers, “blijft Stichting Richting op zoek naar nieuwe bestuursleden, opdat er op termijn een verversing van langstzittende bestuursleden plaats kan vinden”. 
Bob van der Meer
Bob van der Meer is 56 jaar en sinds 2 jaar woonachtig in de Dongense wijk de Beljaart, waar hij tevens voorzitter van de wijkraad is. Bob typeert zichzelf als een sociaal en maatschappelijk betrokken mens, die graag bij wil dragen aan de leefbaarheid en het welzijn van zijn omgeving. Hij is zijn professionele carrière begonnen in het beroepsonderwijs, als wiskundeleraar, en uiteindelijk afdelingsmanager van meerdere opleidingen op een ROC. Van daaruit heeft hij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven om maatwerkoplossingen te ontwikkelen voor scholingsvragen. Bob noemt zichzelf een onconventionele opleidingenbouwer. Op dit moment is Bob op parttime basis werkzaam als docent rekenen.
Stichting Richting
Stichting Richting is de welzijnsorganisatie die actief hulp biedt aan mensen en groeperingen die een welkome bijdrage willen leveren aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in de gemeente Dongen. Van oudsher wil Stichting Richting mensen een betere kans in de Dongense gemeenschap geven. Dit gebeurt door het aanbieden van maatschappelijke hulp, vorming, mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, opvang enzovoort. Door dit soort voorzieningen kunnen zo veel mogelijk mensen zich ontplooien en daardoor beter aan de samenleving deelnemen. Mensen die achterop zijn geraakt worden bovendien door Stichting Richting geholpen hun problemen op te lossen en hun positie te verbeteren.