Basisschool St. Agnes: Dichterbij dan je denkt!

Foto:

Basisschool St. Agnes ligt  net buiten de kern van Dongen, in Dongen-Vaart. Kwamen er vroeger alleen leerlingen uit de dorpskernen Klein-Dongen en Dongen-Vaart, de laatste jaren kiezen ook steeds meer ouders buiten deze kernen er bewust voor om hun kinderen hier op school te doen. Zo mocht de school in de afgelopen 2 jaar  19 instromers verwelkomen in groep 3 t/m 8. Deze kinderen komen uit Dongen en omliggende kernen als De Moer, ’s Gravenmoer en Kaatsheuvel. Want: Basisschool St. Agnes is dichterbij dan je denkt!

Directeur Matthieu Verlinde legt uit wat het geheim is van de populariteit van ‘zijn’ school. “Basisschool St. Agnes  is een kleine basisschool, met een hoog sociaal karakter, waar de directeur en leerkrachten alle kinderen nog bij naam kennen. Door deze kleinschaligheid zijn de lijntjes van kinderen en ouders naar leerkrachten en directie kort. De school biedt een veilige en rustige omgeving, waar kinderen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Passend onderwijs voor ieder kind staat hierbij centraal.” 
“Met veel inzet en motivatie worden  de leerlingen van Basisschool St. Agnes begeleid  in hun onderwijsloopbaan. Communicatie en een goed contact met ouders staan hierbij voorop. Een intern begeleider en een begeleider voor meer dan gemiddeld begaafde leerlingen ondersteunen hierbij.  “Samen sterk in goed onderwijs” is dan ook niet voor niets het motto van de school,” aldus Verlinde
Basisschool St. Agnes scoort bovengemiddeld vergeleken met het landelijk gemiddelde in het basisonderwijs. De komende jaren wordt eraan gewerkt om dit niveau nog verder te verhogen.  Dit wordt gedaan door te investeren in de professionaliteit van de leerkrachten. 
Verlinde: “Door de kleinschaligheid is het voor Basisschool St. Agnes mogelijk om voorop te lopen in bepaalde ontwikkelingen.  Zo maken zij als een van de eerste scholen in Dongen gebruik van digitale ouderportals, zoals Parnassys en Safe School. Hiermee kunt u als ouder op uw eigen computer thuis de resultaten van uw kind op de voet volgen en kunt u gebruik maken van het ouderportaal. Dit schooljaar wordt verder een start gemaakt met een digitale lesmethode waarin Engels wordt aangeboden vanaf groep 1.”
Er is binnen de school veel aandacht voor ICT. Naast de computers in de lokalen wordt er ook met IPads gewerkt en beschikken de kleuters over een levensgroot Touch screen, wat het onderwijs nog aantrekkelijker maakt. Door een goede communicatie met de ouders en een zeer actieve activiteitencommissie worden gedurende het schooljaar veel activiteiten ondernomen. Favoriet bij veel kinderen is de’ Doe Wat je Leuk Vindt-dag’. Tijdens deze dag kunnen alle kinderen zich inschrijven voor allerlei activiteiten binnen en buiten de school, wat varieert van koken tot graffiti spuiten. Een betrokken medezeggenschapsraad  die bestaat uit leerkrachten en ouders  adviseert, denkt mee en beslist over zaken dier er op de school spelen.
Ook de toekomst van de school ziet er volgens Matthieu Verlinde veelbelovend uit: “de gemeente heeft besloten dat er nieuwbouw komt voor de St. Agnes  en dat betekent dat in de toekomst ons onderwijs  nog beter tot zijn recht komt in een gebouw dat helemaal past bij onze visie. Bent u benieuwd geworden naar Basisschool St. Agnes? Kom dan eens een kijkje nemen. Op woensdagavond 15 januari is er een inloopavond van 18.30 tot 20.00 uur waar iedereen van harte welkom is. Bent u die dag niet in de gelegenheid, neem dan gerust contact op met de directie om op een ander tijdstip langs te komen.”
Meer informatie kunt u vinden op www.sintagnes.nl. 
agnesadvertentie