Van ‘Dongese Pee’ tot ‘Onterik’, nu met exclusieve dongen.nieuws korting

Foto:

Er zijn veel meer Brabantse spot- en scheldnamen dan je zou verwachten. Caspar van de Ven vulde er een boek mee van meer dan 300 pagina’s. Naast het zeer goed verkochte boek  ‘De Brabantse Spreekwoorden’, dat hij mede verzorgde en tot stand bracht, heeft hij nu ‘De Brabantse Spot- en scheldnamen’ samengesteld. In dit laatste boek verzamelde hij ook treffende persoonskarakteriseringen die niet altijd ‘van huis uit’ een scheld- of spotnaam zijn, maar die wel als zodanig gebruikt of ervaren kunnen worden. Bezoekers van dongen.nieuws.nl kunnen dit boek nu bestellen met maar liefst 10 euro korting op de winkelprijs.

De spot- en scheldnamen komen uit het gebied van het historische hertogdom Brabant, waaronder zowel het Nederlandse als de Belgische gebied valt. In dit boek is ook gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen Oost-, Midden- en West Brabant.  
Caspar van de Ven is voorzitter van de Hein Mandosstichting. Hij is neerlandicus en tot aan zijn pensioen verzorgde hij lessen Nederlands. Na zijn studie Nederlandse taal- en letterkunde studeerde hij dialectologie aan de toenmalige Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde (NCDN) van de Katholieke Universiteit Nijmegen, tegenwoordig de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Dit zorgvuldig samengestelde naslagwerk nodigt, naast het opzoeken van spot- en scheldnamen, ook uit tot lezen van de strooiteksten van Jace van de Ven en het bekijken van de de foto’s van Jan Stads met zijn fotoclub Pix4Profs en de illustraties van Doortje Hopstaken.
Bestellen: De normale verkooppprijs van dit boek is 39,95 euro maar via dongen.nieuws.nl krijgt u het voor 29,95 euro, een korting van maar liefst 10 euro dus! Stuur een mail met uw naam, volledig adres en e-mailadres naar [email protected] onder vermelding van Brabantse spot- en scheldnamen en wij zorgen ervoor dat u profiteert van de speciale, exclusieve dongen.nieuws.nl-korting van de uitgever