Koninklijke- en gemeentelijke onderscheiding voor Albert Jespers

Foto:

Dongenaar Albert Jespers neemt dit jaar afscheid van de vrijwillige brandweer Oosterhout. Hij mag terugkijken op een respectabele staat van dienst. Vanwege zijn jarenlange inzet voor de samenleving ontving hij een gemeentelijke onderscheiding. Burgemeester Huisman van Oosterhout speldde hem daarnaast de versierselen op behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Albert Jespers was 20 jaar brandweervrijwilliger. Met die  jarenlange brandweerinzet heeft hij zich intensief en belangeloos ingezet voor de samenleving. Die verdienste is aanleiding voor Zijne Majesteit de Koning om hem te eren en te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook aan het Oosterhoutse gemeentebestuur zijn zijn verdiensten niet ongemerkt voorbij gegaan. Daarom ontving hij als blijk van waardering de zilveren gemeentespeld.
Foto: Jan Stads / Pix4Profs